Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

PARP poszukuje osób posiadających wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach:

1. znajomość celu, zakresu i warunków udzielania wsparcia w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w  ramach  osi   priorytetowej   4   Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, wynikających w szczególności z następujących dokumentów:
a) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
b) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
c) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. 2012 r. poz. 438).

2. udział i doświadczenie w realizowaniu lub ocenie projektów w zakresie B+R lub projektów inwestycyjnych (kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykazania doświadczenia w realizacji lub ocenie projektów B+R lub projektów inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat);

3. przynajmniej dwuletnie (na przestrzeni ostatnich trzech lat) doświadczenie w pracy naukowej (na uczelni, w jednostce naukowej, instytucie badawczym) w dziedzinie nauki lub techniki, do której aplikuje dany kandydat,

4. przynajmniej roczne (na przestrzeni ostatnich pięciu lat) doświadczenie w pracy w sferze komercyjnej/ działalności gospodarczej we wskazanej przez kandydata dziedzinie nauki lub techniki,

5. udział w międzynarodowych projektach badawczo-naukowych (na przestrzeni ostatnich pięciu lat) lub doświadczenie we współpracy z organizacjami bądź instytucjami międzynarodowymi (na przestrzeni ostatnich pięciu lat) w zakresie prac naukowo-badawczych,

6. znajomość problematyki związanej z innowacyjnością, konkurencyjnością i ochroną własności przemysłowej.

Ocena projektów przeprowadzana będzie od połowy września do połowy listopada. Ponieważ spodziewamy się dużej liczby wniosków bylibyśmy wdzięczni gdyby mogli Państwo rozesłać tą informację do innych osób, które mogłyby być ewentualnie zainteresowane współpracą z PARP przy ocenie projektów.

Wszystkie informacje odnośnie naboru zamieszczone są na stronie internetowej PARP

Ewentualne pytania można kierować na adres .

Przewiń do góry