Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, można ubiegać się o fundusze na aktywizację zawodową. Może to być rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanie zatrudnienia, doradztwo zawodowe, a także szkolenia, staże i praktyki. Na to działanie przeznaczono ogółem ponad 9,5 mld zł – czytamy w dzienniku.

O dotację można też ubiegać się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania adresowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz rzadko występującymi. Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania 1.3.6 PO KL, a na jego realizację przewidziano ponad 285 mln zł. Jak podaje gazeta, z tych środków może skorzystać nawet 15 tys. osób.

Więcej na ten temat w „Dzienniku Gazecie Prawej”. Artykuł Moniki Niewinowskiej pt. „Jak niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie lub sami tworzyć miejsca pracy

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png