Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Tematyka konkursów jak najbardziej dotyczy ważnych dla Europy problemów, które związanych z innowacjami oraz szeregiem wyzwań społecznych, ale także odnosi się do budowy pomostu na drodze do nowego programu finansowania badań unijnych na lata 2014 - 2020: Horyzont 2020. Można więc mówić o prawdziwym „last minute” w konkursach 7. PR i warto podjąć decyzję, czy jesteśmy gotowi koordynować projekt z międzynarodowym konsorcjum, czy może lepiej dołączyć się jako partner rozpoczynając przygodę z programem. Instytucje, które brały już udział w projektach finansowanych z KE wiedzą, że korzyści z realizacji są znaczące.

Polska w 7. PR.

Analizując statystyki od początku trwania 7. PR widać wzrost zainteresowania Polaków udziałem w projektach. Według raportu opracowanego przez Komisję Europejską po 337 konkursach w programie ramowym – od 2007 roku do I kwartału 2012 roku – łączna liczba zgłoszonych uczestników z Polski wynosiła 8978. W konkursach z 2007 roku liczba polskich jednostek, które wybrane zostały do dofinansowania, w różnych typach projektów, była najwyższa – 424. W kolejnych konkursach ilość instytucji ubiegających się o dofinansowanie zmieniała się . Liczba uczestników z naszego kraju, którzy zostali wybrani do dofinansowania w kolejnych latach: 2008r. – 245, 2009r. - 335, 2010r. - 328, 2011r. – 281, I kwartał 2012r. – 70 .

Możliwość otrzymania wsparcia

Mimo, iż 7. Program Ramowy UE zakończy się w 2013 roku, świadomość o jego ofercie wśród polskich jednostek nie jest nawet wysoka.

Oczywiście jest wiele instytucji naukowych jak i firm, które bardzo aktywnie działają i uczestniczą w projektach. Jednak cały czas znajdują się i tacy, którzy o programie nigdy nie słyszeli lub mają wiele obaw, by uczestniczyć w projektach. Przez cały czas Regionalne Punkt Kontaktowe rozmieszczone w całej Polsce wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym (http://www.kpk.gov.pl), organizują szereg działań promocyjnych by zachęcać do udziału w 7.PR. Organizowane są warsztaty pisania wniosków, bardzo specjalistyczne szkolenia, a także indywidualne konsultacje pomysłów. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wszystkie te działania są dostępne bezpłatnie, dla osób zainteresowanych programem.

Ostatnie konkursy w 7. Programie Ramowym zostały ogłoszone w lipcu br., w ramach wszystkich priorytetów tematycznych i podprogramów. Jest to ostatni dzwonek, by zarówno indywidualni naukowcy jak i instytucje podjęli wyzwanie i wzięli udział w projekcie międzynarodowym.

Więcej informacji: pi.gov.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl
 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png