Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu (konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia), a także konsorcja JST lub ich grup z organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie można pozyskać na:

• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat);
• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;
• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
• dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego,
• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Dotację można otrzymać na 85 proc. Kosztów kwalifikowanych projektów. Beneficjent musi zapewnić wkład własny w wysokości 15 proc.

Zobacz szczegóły dotyczące naboru

Źródło: fundusze-europejskie.pl
 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png