Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu (konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia), a także konsorcja JST lub ich grup z organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie można pozyskać na:

• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat);
• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;
• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
• dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego,
• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Dotację można otrzymać na 85 proc. Kosztów kwalifikowanych projektów. Beneficjent musi zapewnić wkład własny w wysokości 15 proc.

Zobacz szczegóły dotyczące naboru

Źródło: fundusze-europejskie.pl
 

Przewiń do góry