Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" przewidział dofinansowanie na poziomie 128 mln zł. To 13 mln zł więcej niż przed rokiem. Rodzice mogą otrzymać od 180 do 352 zł wsparcia na zakup podręczników w zależności od poziomu kształcenia dziecka.

– O dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się uczniowie klas I-IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych, a także uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności na każdym etapie kształcenia – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Paulina Klimek z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W przypadku uczniów klas I - III szkół podstawowych dofinansowanie wynosi 180 zł, 210 otrzymają rodzice dzieci z klas IV oraz uczniowie niepełnosprawni z klas IV-VI szkół podstawowych. O dopłatę w wysokości 325 zł mogą ubiegać się rodzice uczniów niepełnosprawnych gimnazjum. Natomiast 352 zł, czyli największą pulę, otrzymają uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni w tych szkołach.

– Pomoc w formie dofinansowania mogą otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych – mówi Paulina Klimek.

Zgodnie z ustawą rodzice uczniów klas I szkół podstawowych będą mogli starać się o dofinansowanie, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł netto. W przypadku uczniów pozostałych klas kryterium dochodowe wynosi 351 zł netto. W tym roku limity te ulegną zmianie. Będą wynosiły odpowiednio 539 zł (od 1 listopada 2012) oraz 456 zł netto (od 1 października 2012). To oznacza, że wzrośnie liczba osób uprawnionych do korzystania z programu.

– Ponadto rodzic, jeśli nie spełnia tego kryterium, może złożyć wniosek do dyrektora szkoły z uzasadnieniem, że jego sytuacja kwalifikuje się do objęcia go programem „Wyprawka szkolna”. Na ten cel przewidziano 5 proc. środków z programu – wyjaśnia przedstawicielka MEN.

Pula ta została zmniejszona z 10 proc. w ubiegłym roku, ponieważ niewielu rodziców z takiej możliwości korzystało.

Czasu na złożenie wniosków nie zostało dużo. Wprawdzie termin każdorazowo ustala jednostka samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz czy prezydent miasta, czyli organy prowadzące daną szkołę, ale mają oni czas do połowy września, by przesłać listę uczniów do wojewody.

– Do 15 września wojewodowie powinni przekazać zweryfikowane dane o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia ich programem „Wyprawka szkolna”. To jest ten termin ostateczny, do którego wojewodowie powinni otrzymać od organów prowadzących szkołę informację o liczbie uczniów, których powinni objąć programem – przypomina Paulina Klimek.

Z danych MEN wynika, że w poprzednim roku szkolnym z programu skorzystało ponad 231 tys. uczniów, czyli 16 proc. spośród uprawnionych do objęcia. W przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności z "Wyprawki szkolnej" skorzystało 70 proc. z nich.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry