Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Jeszcze silniejsze ma być oddziaływanie polityki spójności na rozwój Polski w latach 2013-2015 r. To najważniejsze wnioski płynące z badań nad wpływem Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, przygotowywanych cyklicznie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Jak informuje resort rozwoju regionalnego, przez kolejne lata polską gospodarkę corocznie zasilać będzie 50 mld zł środków unijnych. W konsekwencji, nadal będzie wzrastać poziom PKB, a tym samym będzie zmniejszał się dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych gospodarek UE.

Napływ dziesiątków miliardów zł w ramach środków europejskich będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na wielkość polskiego PKB, ale także na tempo jego wzrostu. Według jednego z modeli makroekonomicznych MaMoR3, w 2013 roku Fundusze Europejskie mogą przyspieszyć wzrost PKB o ok. 0,5 pp.

Według innych modeli makroekonomicznych, wpływ Funduszy Europejskich na tempo wzrostu PKB może być inny - to wynika jednak z innej konstrukcji tych modeli. Wszystkie zgadzają się co do tego, że unijne fundusze w kolejnych latach są i będą kluczowym wsparciem dla polskiej gospodarki.

Fundusze UE spowodują również wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Wynika to nie tylko z wielkości środków do wykorzystania, lecz również z kumulacji efektów wdrażania kolejnych Programów.

Polska bardzo sprawnie potrafiła wykorzystać środki już w pierwszych latach realizacji perspektywy finansowej 2007-2013. Jako że przypadło to na okres najsilniejszej recesji gospodarczej w Europie, uchroniło Polskę przed spadkiem PKB w 2009 r. (zawdzięczamy to w dużej mierze efektom popytowym wywołanym przez fundusze UE).

Środki z obecnej perspektywy nadal będą w najbliższych latach pozytywnie oddziaływać na gospodarkę, poprawiając jej konkurencyjność. Tym samym łączny poziom PKB będzie znacznie wyższy niż w sytuacji, gdyby Polska nie była beneficjentem Funduszy Europejskich.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wkrótce rozpocznie się kolejny okres programowania (2014-2020). Polski rząd dokłada wszelkich starań, by nadchodząca perspektywa finansowa była równie korzystna dla naszego kraju, a pozytywny wpływ popytowy powinien być już zauważalny w latach 2015-2016.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry