Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

Maksymalna kwota dofinansowania na start działalności gospodarczej dla bezrobotnych jest równa sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał 9 sierpnia jego wysokość, przypadającą na drugi kwartał tego roku. Spadło ono w porównaniu do poprzedniego kwartału i wynosiło 3496,82 zł. Z tego powodu urzędy pracy obniżyły maksymalną wysokość dotacji.

Do tej pory maksymalna wartość dotacji wynosiła 21 876,54 zł. Od 1 września można będzie maksymalnie uzyskać 20 982,92 zł. Kwota średniej płacy przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy z urzędem pracy. Jeżeli więc przedsiębiorca podpisze ją przed 1 września, to załapie się jeszcze na wyższy limit. Aby otrzymać dotację, należy spełnić warunki stawiane przez urząd pracy. Po pierwsze należy znajdować się w rejestrze, a po drugie nie należy w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówić propozycji zatrudnienia, stażu lub szkolenia zaproponowanego przez UP.

Obniżka średniej płacy pociągnie za sobą również zmniejszenie kwoty przyznawanej z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy bezrobotnego (wyniesie 20 982,92 zł), oraz zmniejszenie kwoty na szkolenia wskazane przez bezrobotnych do 10 490,46 zł.

Justyna Niedbał

Źródło: Bankier.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png