Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

Dotację można uzyskać na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym, w celu stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, a także w celu wspólnego przygotowania innowacyjnego produktu lub usługi i wprowadzenie ich na rynek.

O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych w § 26 ust. 5 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 150 mln zł. Poziom dofinansowania może wynieść od 25 proc. nawet do 100 proc., w zależności od rodzaju działania.

Więcej informacji

Źródło:fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png