Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zgłoszenia mogą przesyłać doktoranci, absolwenci (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich zatrudnieni na etatach naukowych) oraz studenci przygotowujący prace magisterskie.

Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Przyznawane stypendium obejmuje: imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1500 zł, dla absolwenta - 1500 zł, dla doktoranta - 3 tys. zł miesięcznie) i grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł na rok.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem formularza on-line. Po wypełnieniu należy go wydrukować i dostarczyć do biura Fundacji (ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa).

Program Ventures jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje na jego temat i formularz elektroniczny są dostępne na na stronie internetowej.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png