Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno organizacje pozarządowe, jak i publiczne instytucje, np. teatry, muzea, zespoły taneczne, galerie sztuki, biblioteki, centra kultury, organizatorzy festiwali, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe, organy władzy publicznej i wydawnictwa.

Do 10 października można zgłaszać projekty z obszaru „Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim”. 7 listopada natomiast mija termin zgłoszeń projektów w obszarach: „Długoterminowe projekty współpracy”, „Krótkoterminowe projekty współpracy” oraz „Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną”.

Projekty z obszaru „Wspieranie europejskich festiwali kultury” można zgłaszać do 5 grudnia 2012, a z obszaru „Projekty tłumaczeń literackich” do 3 lutego 2013. Obecną edycję programu zamykają zgłoszenia projektów z obszaru „Projekty współpracy z krajami trzecimi”.

– Szansę na otrzymanie grantu mają projekty odnoszące się do zagadnień ponadnarodowych, innowacyjne, oryginalne i kreatywne, a także dobrze widoczne i rozpoznawalne. Należy też pamiętać, że program dofinansowuje do 50 proc. kosztów projektu, więc ważny jest także wkład własny – mówi Anna Hieropolitańska z punktu kontaktowego ds. kultury.

W zależności od projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 2 tys. jednorazowej dotacji do 500 tys. euro rocznie. Średnia wysokość grantów to 100-200 tys. euro. Co roku składanych jest około 1000 aplikacji, z czego ponad 30 proc. otrzymuje dotację.

Oznacza to, że co roku dzięki unijnemu wsparciu organizacje kulturalne z ponad 35 krajów realizują około 300 projektów w całej Europie i na świecie. Polska zrealizowała już ponad 150 projektów, które przyczyniły się do zwiększania mobilności artystów, rozwijania ponadnarodowego obiegu dzieł oraz promowania dialogu międzykulturowego.

Dotychczas wśród projektów inicjowanych, koordynowanych i współorganizowanych przez polskich operatorów znalazły się: wydarzenia muzyczne, teatralne, interdyscyplinarne, festiwale oraz inicjatywy badawcze i edukacyjne.

Polskie organizacje w ramach programu współpracowały m.in. z organizacjami z Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Włoch, Francji oraz Wielkiej Brytanii. W wypełnieniu wniosku mogą nam pomóc pracownicy punktu kontaktowego ds. kultury, który odpowiada za udzielanie informacji na temat zasad funkcjonowania programu i jego promocję na poziomie państw członkowskich.

Polski Punkt działa w strukturze Instytutu Adama Mickiewicza. Po złożeniu formularza i otrzymaniu dotacji beneficjent kontaktuje się już bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png