Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W działaniu 5.1 dofinansowanie będzie udzielane na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego albo opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu oraz na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu przygotowanie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.
Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. O dofinansowanie z działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej oraz organizacji przedsiębiorców.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

- na wczesna fazę rozwoju powiązania – 200 tys. euro,

- na fazę rozwoju powiązania, w tym: 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych; 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe; 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo; 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia; 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.

Wnioski o dofinansowanie w działaniu 5.1 przyjmowane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 1 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 200 proc. alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP.

W sprawnej i profesjonalnej weryfikacji wniosku dotacyjnego mogą bezpłatnie pomóc ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). Świadczą one usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki te prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy zainteresowani pomocą specjalistów z Punktów Konsultacyjnych KSU mogą zgłosić się do 58. ośrodków położonych na terenie całej Polski. Dokładna lista PK KSU dostępna jest na stronie internetowej: www.ksu.parp.gov.pl.

Źródło: PARP, Partner of Promotion

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png