Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

W działaniu 5.1 dofinansowanie będzie udzielane na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego albo opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu oraz na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu przygotowanie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.
Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. O dofinansowanie z działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej oraz organizacji przedsiębiorców.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

- na wczesna fazę rozwoju powiązania – 200 tys. euro,

- na fazę rozwoju powiązania, w tym: 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych; 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe; 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo; 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia; 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.

Wnioski o dofinansowanie w działaniu 5.1 przyjmowane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 1 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 200 proc. alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP.

W sprawnej i profesjonalnej weryfikacji wniosku dotacyjnego mogą bezpłatnie pomóc ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). Świadczą one usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki te prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy zainteresowani pomocą specjalistów z Punktów Konsultacyjnych KSU mogą zgłosić się do 58. ośrodków położonych na terenie całej Polski. Dokładna lista PK KSU dostępna jest na stronie internetowej: www.ksu.parp.gov.pl.

Źródło: PARP, Partner of Promotion

Przewiń do góry