Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wiele wskazuje na to, że w budżecie na kolejne 7 lat zmienią się proporcje w formach dofinansowania i celach na które będzie przeznaczane wsparcie z UE. Dotyczy to m. in. zwiększenia udziału bezzwrotnych rodzajów finansowania w ogólnej puli funduszy europejskich. Już teraz instytucje rozdzielające unijną kasę starają się przekonać przedsiębiorców do korzystania nie tylko z dotacji, ale właśnie z kredytów i pożyczek na rozwój firm.

Dlaczego kredyt?
W czasach, gdy Unia musi przeznaczać zwiększone środki na walkę z kryzysem w krajach członkowskich poszukiwane są rozwiązania zapewniające maksymalnie efektywne wykorzystanie wsparcia finansowego na wyrównanie różnic w rozwoju poszczególnych państw Europy. Dlatego też coraz większą rolę odgrywać zaczynają zwrotne formy finansowania – Dofinansowanie w formie preferencyjnych pożyczek gwarantuje przede wszystkim efekt mnożnikowy. Każde euro może być dzięki nim wykorzystane kilkakrotnie. To przekłada się oczywiście na oszczędności dla UE. – mówi Sonia Leszkowicz-Baczyńska, konsultantka ds. funduszy UE w firmie ECDF – Oczywiście nie oznacza to, że Unia zrezygnuje z dotacji. Na pewno jednak w przyszłym budżecie zwiększy się udział zwrotnych form wsparcia. Teraz jest to 1 mld euro czyli zaledwie 1,5 proc całej puli. W latach 2014-2020 przewiduje się, że będzie to nawet ok. 10 proc. – dodaje Sonia Leszkowicz-Baczyńska. Polskie przedsiębiorstwa mogą korzystać w obecnej perspektywie finansowej z kredytów z inicjatywy JEREMIE. Są one udzielane firmom, które nie mogą wykazać się długą historią kredytową i wystarczającym poziomem zabezpieczeń, aby uzyskać zobowiązanie na rynku komercyjnym. Unia stara się przekonać przedsiębiorców do korzystania z pożyczek na rozwój firmy również poprzez inne rozwiązania. Jednym z nich jest Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, znane lepiej jako Kredyt Technologiczny. Chociaż część zaciągniętego w jego ramach zobowiązania jest dofinansowana w formie Premii Technologicznej przez UE to samo pozyskanie środków odbywa się na zasadach rynkowych. Dlatego wnioskodawca musi wykazać się stabilną sytuacją finansową i zdolnością kredytową. Najbliższy nabór do Działania 4.3 POIG rozpocznie się już w październiku. Od niedawna firmy zainteresowane finansowaniem rozwoju działalności mogą również korzystać z projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”. Jest on współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Razem przez formalności
Pilotażowy projekt składa się z dwóch komponentów. Pierwszym z nich są usługi doradcze. - To bardzo obszerna i przydatna pomoc dla każdego przedsiębiorcy planującego zaciągnięcie zobowiązania na inwestycje w firmie – tłumaczy Milena Jankowska z firmy ECDF świadczącej usługę „Asysta kredytowa” w ramach pilotażowego projektu – Eksperci zapewniają wsparcie na wszystkich etapach pozyskiwania kredytu czy leasingu, od zanalizowania potrzeb firmy i jej możliwości finansowych, przez przedstawienie najkorzystniejszej dla niej oferty, po podpisanie umowy i asystowanie w spłacie zobowiązania. Przedsiębiorca może liczyć na rady doświadczonych specjalistów, zaznajomionych z wymogami rynku, ale też niezależnych, bo nie działają w imieniu żadnej konkretnej z instytucji oferującej produkty finansowe – dodaje Milena Jankowska z ECDF świadczącej usługę „Asysta kredytowa” w ramach pilotażowego projektu. W ramach pierwszego komponentu przewidziano do 40 godzin usług doradczych. W tym czasie ekspert zdiagnozuje sytuację firmy, dopasuje do niej dostępne źródła finansowania zwrotnego, pomoże w sporządzeniu biznes planu i wniosku kredytowego oraz wyjaśni zapisy wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Następnie będzie asystował przy podpisywaniu umowy z instytucją finansującą oraz przy pozostałych formalnościach związanych z pożyczką czy leasingiem (np. przy rozliczeniu wykorzystania pozyskanych środków czy dokonywania zakupu inwestycyjnego). Dodatkowo przedsiębiorca ma zapewnione wsparcie przy spłacie zobowiązania nawet przez pół roku od otrzymania przez firmę funduszy. Ekspert będzie weryfikował wdrażanie założeń biznes planu i sprawdzał, jak przebiega spłata zobowiązania.

Szkolenia dla przedsiębiorców
Pilotażowy projekt obejmuje nie tylko usługi doradcze, ale również szkolenia. Dzięki nim przedsiębiorca poszerzy swoją wiedzę na temat rynku MSP, pojęć używanych w ekonomii oraz o źródłach finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Ponadto nauczy się zarządzać budżetem firmy, sporządzać sprawozdania finansowe, a także oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa. Szkolenia pozwolą również na udoskonalenie umiejętności planowania inwestycji od przygotowania biznes planu po kalkulację kosztów i ustalanie cen. - Zajęcia prowadzone przez naszą firmę składają się z części teoretycznej i praktycznej przy czym dbamy o to, by miały ciekawą i angażującą uczestników formę. Dlatego prowadzone będą w postaci warsztatów w małych grupach, dyskusji na forum grupy oraz na ćwiczeniach, studiach przypadków, scenkach, symulacjach i wykładach z omówieniem przykładów. Część z nich odbywać się będzie w formie gry strategicznej. Uczestnicy mogą również skorzystać z konsultacji indywidualnych – przekonuje Milena Jankowska z ECDF. W zajęciach w ramach pilotażowego projektu mogą brać udział również przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z pierwszego komponentu, czyli doradztwa. Maksymalny czas trwania szkolenia wynosi 2 dni, tj. 16 godzin zajęć.

Czy przekona?
Pilotażowy projekt to odpowiedź na niską świadomość przedsiębiorców dotyczącą możliwości, jakie daje rynek finansowania zwrotnego. Z badań przeprowadzonych przez PARP wynika, że niewiele ponad 10 proc. małych i średnich przedsiębiorców korzysta z instrumentów inżynierii finansowej. Tylko jedna trzecia firm z sektora MSP sporządza plany rozwoju swojej działalności. Przedsiębiorcy obawiają się zaciągania kredytów na inwestycje i nie mają zaufania do instytucji finansowych. Od pożyczek odstrasza również papierologia i niezrozumiałe zapisy umów. W przebrnięciu przez kredytowe formalności pomóc mają eksperci ze starannie wybranych na drodze konkursu przez PARP podmiotów. Dzięki nim przedsiębiorca nie musi już sam analizować dostępnych na rynku ofert finansowania inwestycji, a rozwój jego firmy będzie łatwiejszy i profesjonalnie przygotowany.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry