Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Podmioty te ze względu na swoją specyfikę i słabość ekonomiczną nie mają możliwości, aby powiększać swój kapitał korzystając z finansowania komercyjnego.

Pożyczki udzielane będą w ramach projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej", na realizację którego Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 30 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Operatorem tych środków jest BGK, który w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera pośredników finansowych dla pięciu makroregionów.

O rolę pośrednika ubiegać się mogą np. banki, fundusze pożyczkowe, czy też agencje tworzone przez samorządy i zawiązujące konsorcja z bankami. Do zadań pośredników należeć będzie udzielanie PES preferencyjnych pożyczek oraz świadczenie pożyczkobiorcom bezpłatnych usług doradztwa, które mają im pomóc w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczek przeznaczonych na cele rozwojowe PES.

Projekt ma charakter pilotażowy, polegający na przetestowaniu tych rozwiązań przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę w nowym okresie programowania UE. Pożyczki udzielane będą do połowy 2015 roku, a ich spłata nastąpi do 2020 r.

Jest to pierwszy produkt BGK finansowany z EFS oraz pierwszy w skali kraju instrument inżynierii finansowej wyodrębniony w ramach tego Funduszu. Pozostałe tego typu programy obsługiwane przez BGK (JESSICA, JEREMIE, PO RPW) finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png