Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Podmioty te ze względu na swoją specyfikę i słabość ekonomiczną nie mają możliwości, aby powiększać swój kapitał korzystając z finansowania komercyjnego.

Pożyczki udzielane będą w ramach projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej", na realizację którego Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 30 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Operatorem tych środków jest BGK, który w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera pośredników finansowych dla pięciu makroregionów.

O rolę pośrednika ubiegać się mogą np. banki, fundusze pożyczkowe, czy też agencje tworzone przez samorządy i zawiązujące konsorcja z bankami. Do zadań pośredników należeć będzie udzielanie PES preferencyjnych pożyczek oraz świadczenie pożyczkobiorcom bezpłatnych usług doradztwa, które mają im pomóc w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczek przeznaczonych na cele rozwojowe PES.

Projekt ma charakter pilotażowy, polegający na przetestowaniu tych rozwiązań przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę w nowym okresie programowania UE. Pożyczki udzielane będą do połowy 2015 roku, a ich spłata nastąpi do 2020 r.

Jest to pierwszy produkt BGK finansowany z EFS oraz pierwszy w skali kraju instrument inżynierii finansowej wyodrębniony w ramach tego Funduszu. Pozostałe tego typu programy obsługiwane przez BGK (JESSICA, JEREMIE, PO RPW) finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry