Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wprowadzenie zmian stało się możliwe dzięki realizacji projektu e-Deklaracje 2, dofinansowanego ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów ułatwieniom, system elektronicznych deklaracji stał się dostępny dla większej liczby podatników. W wyniku uproszeń osoby fizyczne zyskały możliwość złożenia on-line, bez podpisu elektronicznego, w bezpieczny i bezpłatny sposób, następujących deklaracji:

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające sie po 31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT,
  • PCC-3 (bez załącznika 3a) – w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych po 31 grudnia 2011 r.

Złożone za pośrednictwem systemu e-Deklaracje 2 zeznanie podatkowe zostaje przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego.

***

Do dziś w ramach projektów z 7 Priorytetu udostępniono usługi:

Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)

Dzięki uruchomionej w czerwcu 2012 r. Platformie Usług Elektronicznych (PUE): pue.zus.pl klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą m.in. sprawdzić on-line stan składek ubezpieczeniowych oraz korzystać z innych udostępnionych usług. W ramach Platformy Usług Elektronicznych utworzono również Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie po uwierzytelnieniu można złożyć stosowne wnioski, a także nowoczesny System Kierowania Ruchem, umożliwiający umówienie przez Internet wizyty w placówce ZUS. Wkrótce w oddziałach ZUS pojawią się również specjalne „zusomaty”. Za pomocą urządzeń dostęp do profilu na portalu PUE zyskają klienci, którzy nie posiadają dostępu do komputera i Internetu. Zusomaty umożliwią też składanie wszelkich papierowych dokumentów już po zamknięciu placówki ZUS.

Projekt „Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)”, otrzymał z PO IG dofinansowanie w wysokości: 101 526 000 zł.

Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

W maju 2012 r. uruchomiono nowoczesne centrum usług elektronicznych resortu finansów pn. Centrum Przetwarzania Danych (CPD), które jest podstawowym elementem projektu pn. „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie udostępnienia usług publicznych (np. e-deklaracje, e-cło) i rozwoju ich zaplecza informatycznego. W CPD zostaną skonsolidowane bazy danych systemów podatkowych i celnych z informacjami o należnościach i rozliczeniach ok. 24 mln podatników indywidualnych, a także przedsiębiorców, instytucji i urzędów będących płatnikami podatków. Oddanie do użytku innowacyjnego obiektu to również ważny etap w informatyzacji administracji i ułatwianiu podatnikom dostępu do nowoczesnych usług publicznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Finansów dofinansowano kwotą 167 000 000 zł z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

Platforma umożliwia identyfikację osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112, inne ogólnopolskie numery ratunkowe, czyli: 997, 998, 999, jak również numery lokalne, np. 986 do Straży Miejskiej w Warszawie czy do GOPR. Dzięki temu skraca się czas reakcji służb powołanych do niesienia pomocy i zlokalizowania zgłaszanego zdarzenia. Maksymalny czas przygotowania odpowiedzi przez system PLI CBD na zgłoszone zapytanie wynosi 4 sekundy, włączając w to czas przekazania danych lokalizacyjnych przez operatora telekomunikacyjnego. Projekt realizował Urząd Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanie z POIG wyniosło 19 441 214 zł.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

CEIDG udostępnia bezpłatnie informacje o przedsiębiorcach, udzielonych koncesjach i zezwoleniach, pozwala bezpłatnie wyszukać dane Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarki kodów działalności gospodarczej. Od lipca 2011 r. umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet. Przedsiębiorca wypełnia tylko jeden formularz, który jednocześnie jest wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego i zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS lub KRUS. Ponadto w sposób elektroniczny można poprawić wpis pochodzący z ewidencji gminnej lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą, jak również pobrać zaświadczenie o wpisie w CEIDG, którym jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Projekt realizuje Ministerstwo Gospodarki, dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 28 749 766 zł.

Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych Nowa Księga Wieczysta (NKW)

Od sierpnia 2011 r. każdy obywatel posiadający nr księgi wieczystej nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) może uzyskać jej odpis nie wychodząc z domu. Może też przekazać ten numer np. firmom, które potrzebują potwierdzenia tytułu własności nieruchomości w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług. Dzięki temu poprawiły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Projekt realizowało Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 29 959 005,42 zł.

Źródlo: http://www.poig.gov.pl

Przewiń do góry