Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dokument formułuje wyjściowe stanowisko prezentowane w trakcie negocjacji programów w obszarach najistotniejszych na obecnym etapie prac, m.in. dotyczących sposobu alokacji środków na poszczególne programy współpracy transgranicznej, potencjalnych priorytetów współpracy, założeń systemu instytucjonalnego programów oraz ich kształtu geograficznego. Programy współpracy terytorialnej są przyjmowane w drodze porozumienia pomiędzy państwami w nim uczestniczącymi oraz Komisją Europejską, dlatego przedstawione założenia mogą ulec zmianom.

Przyjęty dokument został poddany konsultacjom z partnerami społecznymi i samorządowymi. Najważniejsze wnioski z konsultacji zostały przedstawione przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską 13 września 2012 r. na Konwencie Marszałków. Informacja dotycząca konsultacji dokumentu została również zaprezentowana Euroregionom 14 września 2012 r. na Forum Regionów Granicznych.

Poprawiona wersja dokumentu po przeprowadzeniu konsultacji została przyjęta 4 października 2012 r.
Więcej: http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Programy_wspolpracy_terytorialnej_z_udzialem_Polski_2014_2020.pdf

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png