Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zaproszeni eksperci w swoich prelekcjach podjęli temat relacji z klientami. Było to wyjątkowe spotkanie, podczas którego każdy z prelegentów nawiązywał do prezentacji swojego poprzednika co potwierdziło fakt, iż na obsługę klienta szczególnie w e-biznesie należy patrzeć kompleksowo. Wszystkie elementy składające się na satysfakcję klienta są ważne i wzajemnie się uzupełniają.

Konferencję rozpoczął Tomasz Karwatka - Prezes Zarządu Divante. Prowadzący wyjaśnił w jaki sposób pozyskać klientów, jak wykorzystać efekt ROPO (zachowania konsumenckie w intrenecie przed dokonaniem zakupu w tradycyjnych kanałach sprzedaży.). Scharakteryzował ich zachowania w momencie wyboru sprzedawcy na przykładnie konkretnych organizacji. Omówił narzędzia, które są użytecznie w pozyskiwaniu klientów a także na przykładach opowiedział o szacowaniu kosztów i przychodów z tych działań .

Drugim prelegentem był Adam Pioch z firmy Digital Generation, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania e-biznesu. Nawiązując do działań związanych z pozyskiwaniem klienta przedstawił proces budowania z nim relacji. Wyjaśnił m.in. takie terminy jak: konwersja, czyli stosunek odwiedzin klienta zakończonych pożądaną przez nas akcją do sumy wszystkich jego odwiedzin na naszej stronie.

Malwina Sakowska z Perceptus Sp. z o.o. zanalizowała czynniki, które są dla klientów decydujące w momencie wyboru szeroko pojętego produktu. Przedstawiła również możliwości, dzięki którym przedsiębiorca jest w stanie dowiedzieć się, czym kieruje się podczas wyboru potencjalny dla niego nabywca. Podkreśliła również, że dużo kosztowniejsze jest pozyskanie nowego klienta, niż koszt sprzedaży produktu konsumentowi, z którym mieliśmy już związek.

Kolejnym ekspertem była Marta Bojanowska (Petra Sp. z o.o.), która nawiązując do swojej poprzedniczki podkreślała ważność satysfakcji klienta z naszego przedsięwzięcia. W momencie jego zadowolenia odnotujemy takie szczegóły jak: pozostawienie kontaktu, zakup lub choćby powtórną chęć odwiedzenia naszej strony. Prelegentka wspomniała o elementach, które zagwarantują nam pozytywny odbiór ze strony konsumenta. Opisała czego nie powinno zabraknąć na stronie internetowej naszej firmy oraz jak formułować treści i komunikaty do klientów. Podsumowując przytoczyła opinie ekonomistów, które mówią o wysokich wymaganiach klientów. Ważnym więc aspektem naszej działalności jest szukanie, a następnie pokazywanie wyróżników, które cechują naszą ofertę.

Studium przypadku na przykładzie SMSCentral.pl omówił Piotr Zieliński, który rozwinął zagadnienie standardów obsługi klienta. Opisał budowę platformy, a także pokazał jak wyglądała współpraca i pilotaże w jej trakcie. Omówił kwestie licencjonowania oraz ukryte koszty rozwiązań IT. Tematem spotkania była również budowa procedur związanych z obsługą klientów oraz ochroną danych osobowych. Prelegent przedstawił mechanizmy podtrzymujące relacje z klientami.

Na zakończenie spotkania dr inż. Robert Barski z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłębił w swojej prezentacji utrzymanie procesu relacji z klientem. Jest to człowiek, który posiada wieloletnie doświadczenie związane z przedsiębiorczością i transferem technologii. Podczas swojej prelekcji nawiązywał do ważnej marketingowej zasady „Pięciu I”. Rozwinął także ważne w strategii marketingowej aspekty: typów relacji z klientem, warunków oraz sposobów komunikacji z nim. Swoje wystąpienie w nawiązaniu do tematu relacji z klientem spuentował maksymą: „Traktuj wszystkich tak, jakbyś sam chciał być traktowany”.

Wstęp na konferencję był wolny, a jej organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Cały przebieg spotkania transmitował online portal „Wspieramy e-biznes” pod adresem: www.web.gov.pl/transmisja.

Na następne konferencje PARP i portal www.web.gov.pl zapraszają do Łodzi (4.10), Zielonej Góry (10.10) i Poznania (11.10).

W tych miejscach będzie mowa m.in. o planowaniu marketingowym, relacjach z klientami. Pełną listę konferencji wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na: web.gov.pl/aktualnosci/19_1996.html. Wszystkie konferencję można także oglądać on-line na stronie www.web.gov.pl/transmisja.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Chałas, tel. 22 379 47 53 lub e-mail: katarzyna.chalas@obserwatorium.pl, Fundacja Obserwatorium Zarządzania.
Paweł Skowera, tel. 22 201 87 55 lub e-mail: pawel_skowera@parp.gov.pl, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png