Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W ramach umów finansowane będą następujące projekty:
1. Obwodnica Warszawy II - umowa finansowa na rzecz KFD w kwocie 300 milionów euro.
Projekt „Obwodnica Warszawy II" obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 (odcinek Powązkowska - Modlińska - Marki o długości ok. 11,7 km oraz odcinek Salomea - Wolica o długości ok. 15,9 km) wraz z powiązaniami z drogą krajową nr 7 i stanowi kontynuację projektu budowy Obwodnicy Warszawy.
EBI zaangażowany jest już we współfinansowanie projektu budowy Obwodnicy Warszawy na dwóch odcinkach. Dotychczas finansowane inwestycje, realizowane w ramach umowy z 2009 r. dotyczyły budowy drogi S2 (odcinek Konotopa - ul. Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko - ul. Marynarska) oraz budowy drogi S8 (odcinek Konotopa - ul. Powązkowska).
Projekt obwodnicy Warszawy jest elementem unijnego programu Sieci Transeuropejskich (Trans-European Networks (TEN), którego celem jest rozbudowa i modernizacja transeuropejskiej sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz umożliwić obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych.
2. Pożyczka Globalna III - umowa z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb JST oraz MŚP w kwocie 75 milionów euro.
BGK zaciągnął pożyczkę w EBI w celu współfinansowania małych i średnich projektów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania energii, edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawy spójności społeczno-ekonomicznej w regionach objętych konwergencją.
„Pożyczka Globalna III" została zaciągnięta w formule finansowania dla różnych grup kredytobiorców udzielanego przez instytucję pośredniczącą i jest połączeniem dwóch komponentów:

  • części dedykowanej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora prywatnego w formule tzw. Loans for SMEs;
  • części adresowanej do kredytobiorców z sektora prywatnego lub publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST) w formule standardowego Global Loan, która umożliwia wypłatę grantów Komisji Europejskiej.

Ogółem, na wsparcie potrzeb JST oraz MŚP, BGK zaciągnął w EBI już 5 pożyczek globalnych, na łączną kwotę 365 milionów euro. Dodatkowo pozyskał na ten cel kwotę 4,9 milionów euro w postaci grantów Komisji Europejskiej w formule MIF oraz MFF.

Źródło: BGK

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png