Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

W ramach umów finansowane będą następujące projekty:
1. Obwodnica Warszawy II - umowa finansowa na rzecz KFD w kwocie 300 milionów euro.
Projekt „Obwodnica Warszawy II" obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 (odcinek Powązkowska - Modlińska - Marki o długości ok. 11,7 km oraz odcinek Salomea - Wolica o długości ok. 15,9 km) wraz z powiązaniami z drogą krajową nr 7 i stanowi kontynuację projektu budowy Obwodnicy Warszawy.
EBI zaangażowany jest już we współfinansowanie projektu budowy Obwodnicy Warszawy na dwóch odcinkach. Dotychczas finansowane inwestycje, realizowane w ramach umowy z 2009 r. dotyczyły budowy drogi S2 (odcinek Konotopa - ul. Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko - ul. Marynarska) oraz budowy drogi S8 (odcinek Konotopa - ul. Powązkowska).
Projekt obwodnicy Warszawy jest elementem unijnego programu Sieci Transeuropejskich (Trans-European Networks (TEN), którego celem jest rozbudowa i modernizacja transeuropejskiej sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz umożliwić obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych.
2. Pożyczka Globalna III - umowa z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb JST oraz MŚP w kwocie 75 milionów euro.
BGK zaciągnął pożyczkę w EBI w celu współfinansowania małych i średnich projektów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania energii, edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawy spójności społeczno-ekonomicznej w regionach objętych konwergencją.
„Pożyczka Globalna III" została zaciągnięta w formule finansowania dla różnych grup kredytobiorców udzielanego przez instytucję pośredniczącą i jest połączeniem dwóch komponentów:

  • części dedykowanej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora prywatnego w formule tzw. Loans for SMEs;
  • części adresowanej do kredytobiorców z sektora prywatnego lub publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST) w formule standardowego Global Loan, która umożliwia wypłatę grantów Komisji Europejskiej.

Ogółem, na wsparcie potrzeb JST oraz MŚP, BGK zaciągnął w EBI już 5 pożyczek globalnych, na łączną kwotę 365 milionów euro. Dodatkowo pozyskał na ten cel kwotę 4,9 milionów euro w postaci grantów Komisji Europejskiej w formule MIF oraz MFF.

Źródło: BGK

Przewiń do góry