Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Samorządy województw bardzo dobrze poradziły sobie z inwestowaniem pieniędzy europejskich w obecnej perspektywie. Podpisały już umowy na 80 proc. środków dostępnych w Programach Regionalnych. Chcemy, by w latach 2014-2020 mogły samodzielne dysponować większymi funduszami. Mówimy tu o miliardach euro – zapowiedział wiceminister Konrad Niklewicz. Dodał, że więcej pieniędzy oznacza większą odpowiedzialność władz regionów za osiąganie założonych celów rozwojowych.

Wiceminister podkreślił, że polityka spójności w latach 2014-2020 będzie inna. - Zmienią się zasady inwestowania środków unijnych. Obecnie kończymy prace nad założeniami Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu, w którymi pokażemy Komisji Europejskiej jak chcemy wykorzystywać pieniądze europejskie w przyszłej perspektywie. W decydującą fazę wkroczyły także negocjacje pakietu legislacyjnego dla polityki spójności w Radzie UE – poinformował wiceminister Konrad Niklewicz.

Nowa polityka spójności będzie:

  • bardziej skoncentrowana tematycznie, co oznacza, że wspierane będą konkretne, najważniejsze z punktu widzenia rozwoju, cele. W Polsce oznacza to dofinansowanie dla projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawy sprawności i efektywności państwa. Te cele wskazane zostały w przyjętej 25 września 2012 r. Strategii Rozwoju Kraju 2020.
  • mocniej ukierunkowana na rezultaty. Duży nacisk zostanie położony na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego i ich znaczenie w osiąganiu wspólnych celów rozwojowych.
  • ukierunkowana terytorialnie, co oznacza, że pieniądze unijne będą rozwijać atuty konkretnych obszarów oraz rozwiązywać ich problemy. Szczególne miejsce w polityce spójności po 2013 r. zajmą miasta, jako ośrodki, w których powstają nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa oraz instytucje szkolnictwa wyższego.
  • bardziej zdecentralizowana. Oznacza to m.in. zwiększenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację polityki rozwoju.

Wiceminister odniósł się także do kwestii zadłużenia samorządów w związku z realizacją projektów unijnych. - MRR uważnie obserwuje poziomy zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Projekty finansowane z UE mają oczywiście wpływ na ich deficyt, jednak wg naszych szacunków, zobowiązania na projekty unijne stanowiły w 2011 r. zaledwie 10,6 proc. wszystkich zobowiązań samorządów. Oznacza to, że konieczność sfinansowania wkładu własnego nie jest główną przyczyną wzrastającego długu – podkreślił.


Konferencję „Zarządzanie finansami na szczeblu regionów i dużych miast w trudnych czasach” zorganizował Bank Światowy. Odbywa się ona w dniach 15-16 października 2012 r. w Warszawie. Jej celem jest dyskusja przedstawicieli administracji samorządowej i centralnej, świata akademickiego oraz ekspertów ekonomicznych na temat zarządzania finansami samorządów. Wiceminister Konrad Niklewicz wziął udział w sesji "Zarządzanie finansami w regionie i dużym mieście w niepewnych czasach: perspektywa zagraniczna i krajowa".

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Przewiń do góry