Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Samorządy województw bardzo dobrze poradziły sobie z inwestowaniem pieniędzy europejskich w obecnej perspektywie. Podpisały już umowy na 80 proc. środków dostępnych w Programach Regionalnych. Chcemy, by w latach 2014-2020 mogły samodzielne dysponować większymi funduszami. Mówimy tu o miliardach euro – zapowiedział wiceminister Konrad Niklewicz. Dodał, że więcej pieniędzy oznacza większą odpowiedzialność władz regionów za osiąganie założonych celów rozwojowych.

Wiceminister podkreślił, że polityka spójności w latach 2014-2020 będzie inna. - Zmienią się zasady inwestowania środków unijnych. Obecnie kończymy prace nad założeniami Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu, w którymi pokażemy Komisji Europejskiej jak chcemy wykorzystywać pieniądze europejskie w przyszłej perspektywie. W decydującą fazę wkroczyły także negocjacje pakietu legislacyjnego dla polityki spójności w Radzie UE – poinformował wiceminister Konrad Niklewicz.

Nowa polityka spójności będzie:

  • bardziej skoncentrowana tematycznie, co oznacza, że wspierane będą konkretne, najważniejsze z punktu widzenia rozwoju, cele. W Polsce oznacza to dofinansowanie dla projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawy sprawności i efektywności państwa. Te cele wskazane zostały w przyjętej 25 września 2012 r. Strategii Rozwoju Kraju 2020.
  • mocniej ukierunkowana na rezultaty. Duży nacisk zostanie położony na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego i ich znaczenie w osiąganiu wspólnych celów rozwojowych.
  • ukierunkowana terytorialnie, co oznacza, że pieniądze unijne będą rozwijać atuty konkretnych obszarów oraz rozwiązywać ich problemy. Szczególne miejsce w polityce spójności po 2013 r. zajmą miasta, jako ośrodki, w których powstają nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa oraz instytucje szkolnictwa wyższego.
  • bardziej zdecentralizowana. Oznacza to m.in. zwiększenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację polityki rozwoju.

Wiceminister odniósł się także do kwestii zadłużenia samorządów w związku z realizacją projektów unijnych. - MRR uważnie obserwuje poziomy zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Projekty finansowane z UE mają oczywiście wpływ na ich deficyt, jednak wg naszych szacunków, zobowiązania na projekty unijne stanowiły w 2011 r. zaledwie 10,6 proc. wszystkich zobowiązań samorządów. Oznacza to, że konieczność sfinansowania wkładu własnego nie jest główną przyczyną wzrastającego długu – podkreślił.


Konferencję „Zarządzanie finansami na szczeblu regionów i dużych miast w trudnych czasach” zorganizował Bank Światowy. Odbywa się ona w dniach 15-16 października 2012 r. w Warszawie. Jej celem jest dyskusja przedstawicieli administracji samorządowej i centralnej, świata akademickiego oraz ekspertów ekonomicznych na temat zarządzania finansami samorządów. Wiceminister Konrad Niklewicz wziął udział w sesji "Zarządzanie finansami w regionie i dużym mieście w niepewnych czasach: perspektywa zagraniczna i krajowa".

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png