Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wiceminister zaprezentował informacje na temat roli i znaczenia instrumentów zwrotnych dla rozwoju MŚP. Wsparcie w postaci pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych w obecnej perspektywie finansowej oferowane jest z Programów: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Na działania przeznaczono ponad 1 mld euro. – Środki unijne przeznaczone na instrumenty zwrotne, np. pożyczki, po co najmniej jednokrotnym obrocie, są wciąż dostępne i mogą być ponownie wykorzystane na wspieranie inwestycji - zaznaczył wiceminister Orłowski.

W kolejnym budżecie zyskają one na znaczeniu, gdyż pozwalają na realizację znacznie większej liczby przedsięwzięć niż w przypadku dotacji bezzwrotnych. - Odpowiedź ile środków, gdzie i dla kogo będzie możliwa dopiero wtedy, gdy znana będzie ostateczna pula funduszy dla Polski na lata 2014-2020 oraz wyniki przeprowadzonej oceny ex-ante instrumentów finansowych - pokreślił wiceminister Orłowski. Ocena ex-ante ma na celu zidentyfikowanie luki finansowej oraz tych obszarów, na których poziomi inwestycji nie jest optymalny. Określi ona również szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia przedsięwzięć oraz wskaże odpowiednie formy ich finansowania.

Spotkanie, które odbyło się 19 października 2012 r. w Sopocie, służyło podsumowaniu wspólnych działań podejmowanych w mijającym dziesięcioleciu na rzecz rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości w województwie pomorskim. Fundusz ułatwia dostęp do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki. Został on wybrany pośrednikiem finansowym dla JEREMIE. W 2011 r. udzielił z tej inicjatywy 134 poręczeń na łączną kwotę ok. 18,4 mln zł.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przewiń do góry