Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Ministerstwo Gospodarki, autor projektu, chce także, aby dzięki propozycjom z trzeciej ustawy deregulacyjnej przedsiębiorcy mieli lepszy kontakt z organami administracji, ich obciążenia były mniejsze, a koszty dopełniania procedur administracyjnych ograniczone. Tym samym koszty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce będą znacznie niższe niż dziś.

Najważniejsze propozycje trzeciej ustawy deregulacyjnej:

 1. Zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
 2. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na "złe" długi w VAT. Podatnik, który rozliczył VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) dokona korekty kosztów uzyskania przychodu po upływie 150 dni od terminu płatności (a nie jak obecnie po upływie 180 dni).
 3. Zmniejszenie zatorów płatniczych przez ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł (chodzi o rozliczenia podatkowe przeterminowanych faktur). W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury podatnik (będący dłużnikiem) będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Jeżeli termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów będzie przypadał na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.
 4. Uregulowanie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową niezobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 5. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształcaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.
 6. Skrócenie wymogu minimalnego czasu trwania umowy leasingu do 5 lat.
 7. Umożliwienie objęcia umową leasingu użytkowania wieczystego.
 8. Zmiana stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu.
 9. Ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.
 10. Ograniczenie obowiązków informacyjnych będzie polegało m.in. na: odstąpieniu od wymogu uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego, wydłużenie terminu na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych redukcji obowiązku przekazywania wykazu informacji wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat środowiskowych, rezygnacji z przedstawiani oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.
 11. Usprawnienie administracji. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki ma ono polegać na zapewnieniu publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji, wskazaniu zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych w prawie ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej, a także zniesieniu możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie.

Z zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki wynika, że teraz kontynuowane będą prace nad projektem założeń do czwartej ustawy deregulacyjnej.

Ustawa deregulacyjna wprowadza ułatwienia dla leasingobiorców i leasingodawców

Jednym z głównych założeń projektu trzeciej ustawy deregulacyjnej jest wprowadzenie ułatwień dla stron umowy leasingu, jak również rozszerzenie przedmiotowego zakresu tych umów. Projekt zakłada m.in. skrócenie minimalnego okresu leasingu nieruchomości z 10 do lat 5, co ułatwi zawieranie tego typu umów na rynku nieruchomości. Istotne jest również rozszerzenie zakresu leasingu na prawa wieczystego użytkowania. Proponowana zmiana niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia wzajemnych rozliczeń między stronami umowy leasingu, tym bardziej, że dla celów opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu podatkiem VAT jest ono traktowane analogicznie do dostawy gruntu własnościowego.

Więcej na ten temat:

Beata Poźniak, doradca podatkowy w TPA Horwath

Źródło: elettery.pl

Przewiń do góry