Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Uczestnicy zapoznają się z ideą i tematyką dyrektywy INSPIRE oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, która implementuje wskazaną wyżej dyrektywę na grunt prawa krajowego.

Szkolenie będzie dotyczyło także zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego, jak również dane przestrzenne znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, do których odnosi się idea INSPIRE (w tym szerokie zapoznanie z serwisem geoportal.gov.pl), podstawowe zasady kompozycji map tematycznych w oprogramowaniu GIS, zastosowanie technik geowizualizacji oraz cel i zasady opracowywania metadanych.

Szczegółowy program można znaleźć pod adresem: http://www.szkoleniainspire.gridw.pl/images/stories/programy_szkolen/tematyka_szkolenia_gminy_final.pdf.
Rejestracja pod adresem: http://www.szkoleniainspire.gridw.pl/rejestracja-szkolenia-profilowane

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png