Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Konsultacje w środowisku samorządowym pokazały, że istnieje zapotrzebowanie na opracowanie zintegrowanych strategii w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania lokalnych rynków pracy, zadań oświatowo-edukacyjnych, polityki mieszkaniowej, kształtowania przestrzeni publicznej, problematyki zmian demograficznych czy infrastruktury transportowej - tłumaczy wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.
Ministerstwo nie ukrywa, że wymienione obszary tematyczne będą preferowane przy ocenie wniosków. Projekt dotyczyć może np. opracowanie strategii miejskiej dotyczącej kształtowania przestrzeniu publicznej z uwzględnieniem rewitalizacji obszarów zdegradowanych, przy jednoczesnym odniesieniu się do polityki mieszkaniowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czy uwzględnieniu zmian demograficznych. Samorządy terytorialne mogą liczyć na dotację w wysokości 350 – 550 tys. euro na projekt. Dotację można uzyskać nie tylko w ramach partnerstwa między samorządami, ale także między administracją samorządową a parterami społecznymi czy organizacjami przedsiębiorców. Partnerem w projekcie może zostać także samorząd z państw darczyńców - Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

więcej: www.eog.gov.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png