Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Pomimo że beneficjentami projektu są miasta, to szczególną funkcję pełnią ich mieszkańcy. To właśnie oni będą określać swoje potrzeby, ustalać ich hierarchię oraz, przy wsparciu miasta i zaangażowaniu przedstawicieli władz, znajdować zasoby pozwalające na ich zaspokajanie.

Realizacja projektu ma zaowocować m.in. powstaniem „banku dobrych praktyk” oraz utworzeniem narzędzi umożliwiających współpracę obywateli z władzami miasta w rozwiązywaniu lokalnych problemów. W rezultacie powinien zostać wypracowany mechanizm włączania „głosu mieszkańców” w aktywne tworzenie polityki i kreowanie zmian społecznych w mieście. Analiza zdobytych dotychczas doświadczeń w oparciu o wiedzę innych partnerów ma pomóc włodarzom w opracowaniu lokalnego planu działania z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Jednym z partnerów „SMART CITIES - Citizen Innovation in Smart Cities” jest Gdynia. Miasto to zmaga się ze specyficznymi problemami tj. istnienie dzielnic będących miejscami ubóstwa materialnego, kulturowego, środowiskowego, czy usługowego, gdzie dochodzi do kumulacji wielu problemów. Są to zazwyczaj miejsca zamknięte na małych powierzchniach, jak blokowiska czy skupiska bloków socjalnych. Dołączając do projektu Gdynia stawia na rozwój inteligentnych systemów podnoszących jakość życia mieszkańców.

Mądrzejsze miasta

Koncepcja smart city zakłada, że największe korzyści można osiągnąć dzięki zintegrowanemu rozwojowi wszystkich systemów społeczno-gospodarczych (zarządzania, gospodarki, mobilności, ludzi i wykształcenia, sposobu życia oraz środowiska). W inteligentnym mieście nie ma miejsca na nieprzemyślane działania, za to szybko i skutecznie reaguje się na nowe wyzwania. Takie miasto jest efektywnie zarządzane, a jego władze współpracują z mieszkańcami, którzy mają możliwość realizowania swoich indywidualnych, lokalnych celów. W skrócie: w inteligentnym mieście żyje się łatwiej, taniej, przyjemniej i zdrowiej.

W Europie na miano inteligentnego miasta zasłużył projekt wdrożony przez Holendrów w Amsterdamie. Od 2008 roku biorą w nim udział lokalne firmy i władze miasta. Program zakłada dochodzenie do zrównoważonego modelu życia, pracy, mobilności i przestrzeni publicznej z pomocą nie tylko nowoczesnych technologii, ale także poprzez zmianę zachowań mieszkańców i promocję partnerstwa licznych podmiotów. W stolicy Holandii wdrożono szereg innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni publicznej, domach, mieszkaniach i biurach tj. system dostosowujący natężenie oświetlenia ulic do warunków drogowych i pory nocy, a także oświetlenie przystanków tramwajowych i billboardów korzystające z energii wytworzonej przez zintegrowane panele fotowoltaiczne. Na ulicach miasta można spotkać kosze na śmieci z wbudowaną prasą zgniatającą śmieci, zasilaną przez zintegrowane panele fotowoltaiczne, dzięki czemu opróżniane są 5 razy rzadziej.

Ideę smart city wspiera Unia Europejska. Komisja Europejska zadeklarowała, że w 2013 r. zwiększy dotacje na ten cel. W bieżącym roku suma pieniędzy zarezerwowana na rozwój inteligentnych miast wyniosła 81 mln euro, docelowo ma ona wzrosnąć do 365 mln euro. Fundusze będą przeznaczone głównie na projekty z pogranicza energetyki, transportu i ICT, a ubiegać się o nie będą mogły konsorcja przemysłowe z tych trzech sektorów, w partnerstwie z co najmniej dwoma miastami. Jednocześnie KE wskazuje na dobre praktyki w tym obszarze takie jak: ciche, ekologiczne i korzystające z technologii cyfrowych autobusy, technologie satelitarne ułatwiające kierowanie ruchem drogowym, energooszczędne domy, nowe źródła energii, czy też mniejszy hałas i zanieczyszczenie powietrza.

URBACT łączy miasta

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają miasta w obliczu przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W ramach programu nie otrzymuje się pieniędzy na inwestycje, lecz zwrot kosztów udziału w tzw. projektach miękkich – sieciach tematycznych i grupach roboczych. Projekty te umożliwiają miastom oraz instytucjom publicznym wymianę doświadczeń, identyfikowanie dobrych praktyk oraz uczenie się od siebie nawzajem i rozpowszechnianie wiedzy zdobytej wśród osób zajmujących się tematyką rozwoju miast.

Główną ideą programu jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast.

Dotychczas w URBACT zaangażowało się 29 państw, 300 miast i 5000 uczestników. W pierwszej jego edycji wzięło udział 21 miast z Polski, stanowiąc najliczniejszą grupę krajów z nowych państw członkowskich, biorących udział w programie. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.urbact.eu.

Źródło: www.pi.gov.pl

Przewiń do góry