Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury komputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym europejskim i światowym standardom – zaznaczyła Wendel.
W ramach POIG realizowane jest Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, którego celem jest zapewnienie środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych projektów badawczych. Dzięki temu polskie jednostki naukowe mają łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, co w zdecydowany sposób ułatwia wspólne prace badawcze.

Dotychczas w działaniu 2.3 Programu Innowacyjna Gospodarka podpisano 63 umowy o dofinansowanie, których łączna wartość wynosi blisko 1,1 mld zł.

- Liczymy, że zrealizowane projekty zaowocują w przyszłości międzynarodowymi sukcesami polskich naukowców oraz ich większym udziałem w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej – zaznaczyła wiceminister Wendel. Wspomniała również o unijnym wsparciu na lata 2014-2020 w planowanym Programie Inteligentny Rozwój - W kolejnej perspektywie finansowej istotne znaczenie będzie miało dalsze zwiększanie nakładów publicznych na badania i rozwój, ale przede wszystkim powinien się znacząco zwiększyć udział przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz w prowadzeniu działalności innowacyjnej.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry