Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury komputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym europejskim i światowym standardom – zaznaczyła Wendel.
W ramach POIG realizowane jest Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, którego celem jest zapewnienie środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych projektów badawczych. Dzięki temu polskie jednostki naukowe mają łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, co w zdecydowany sposób ułatwia wspólne prace badawcze.

Dotychczas w działaniu 2.3 Programu Innowacyjna Gospodarka podpisano 63 umowy o dofinansowanie, których łączna wartość wynosi blisko 1,1 mld zł.

- Liczymy, że zrealizowane projekty zaowocują w przyszłości międzynarodowymi sukcesami polskich naukowców oraz ich większym udziałem w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej – zaznaczyła wiceminister Wendel. Wspomniała również o unijnym wsparciu na lata 2014-2020 w planowanym Programie Inteligentny Rozwój - W kolejnej perspektywie finansowej istotne znaczenie będzie miało dalsze zwiększanie nakładów publicznych na badania i rozwój, ale przede wszystkim powinien się znacząco zwiększyć udział przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz w prowadzeniu działalności innowacyjnej.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png