Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU PN.
 

 „Kuźnia przedsiębiorczości”
 

realizowanego przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudenia oraz ścieżki przekwalifikowania są przyjmowane w Biurze Projektu, ul. Krakowska 51 III p. w Opolu w terminie w godzinach od 8.30 do 14.30. lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypadku decyduje data wpływu do Biura Projektu na adres: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

 • Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.kuznia.opole.frdl.pl
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 453 68 25, 77/454 48 29 lub w Biurze Projektu.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

ZGŁOŚ SIĘ!

Ścieżka przekwalifikowania obejmuje:

 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniach zawodowych
 • Pośrednictwo pracy

 

Ścieżka samozatrudnienia obejmuje:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.
 • Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w okresie do 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie maksymalnie do 1 050 zł.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl oraz w Biurze Projektu.

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png