Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU PN.
 

 „Kuźnia przedsiębiorczości”
 

realizowanego przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudenia oraz ścieżki przekwalifikowania są przyjmowane w Biurze Projektu, ul. Krakowska 51 III p. w Opolu w terminie w godzinach od 8.30 do 14.30. lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypadku decyduje data wpływu do Biura Projektu na adres: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

 • Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.kuznia.opole.frdl.pl
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 453 68 25, 77/454 48 29 lub w Biurze Projektu.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

ZGŁOŚ SIĘ!

Ścieżka przekwalifikowania obejmuje:

 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniach zawodowych
 • Pośrednictwo pracy

 

Ścieżka samozatrudnienia obejmuje:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.
 • Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w okresie do 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie maksymalnie do 1 050 zł.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl oraz w Biurze Projektu.

Przewiń do góry