Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Projekt systemowy PARP pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w dniu 25 października 2012 r. został zatwierdzony do dofinansowania.

Projekt adresowany jest do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny, organizacyjny i techniczny do świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Informujemy, że rejestracja podmiotów w Krajowym Systemie Usług prowadzona jest w trybie ciągłym i jest bezpłatna.

Szczegóły dotyczące warunków rejestracji w KSU znajdują się na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/o_nas/rejestracja_w_ksu.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png