Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Szkolenia są najpopularniejszą formą wsparcia dofinansowaną ze środków Programu Kapitał Ludzki. - Osoby bezrobotne, absolwenci, niepełnosprawni, pracownicy firm, osoby planujące rozpoczęcie własnego biznesu oraz te zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych - to tylko niektóre grupy społeczne, które skorzystały ze wsparcia oferowanego z Programu - zaznaczył wiceszef resortu. Z przeprowadzonych badań wynika, że co czwarta osoba po zakończeniu udziału w projekcie szkoleniowym odczuła poprawę swojej sytuacji, 87 proc. uważa je za pomocne, a trzy czwarte pracowników wykorzystuje w pracy wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektów. - Europejski Fundusz Społeczny wpłynął na intensywny rozwój rynku szkoleń w Polsce, stanowiąc zachętę dla firm do inwestowania w kwalifikacje swoich pracowników, a osobom bezrobotnym dając szansę na znalezienie zatrudnienia i poprawę ich statusu - podkreślił wiceminister Paweł Orłowski.

Kluczowym elementem wspierającym poprawę jakości szkoleń będzie stworzenie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych. - Rozwiązanie to powinno zostać ściśle zintegrowane z planowanymi kierunkami interwencji w nowym okresie programowania oraz z zachodzącymi na rynku pracy zmianami - zaznaczył wiceminister. Baza usług rozwojowych będzie jednym z elementów Portalu HR, czyli obecnie funkcjonującej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl . - Zgromadzenie w jednym miejscu podmiotów świadczących powyższe usługi ułatwi ich zamawianie, wpłynie na skuteczność oceny przez uczestników szkoleń ich jakości - powiedział Orłowski. Podkreślił jednocześnie, że głównym założeniem całego systemu będzie nastawienie na rezultaty, tj. lepsze dostosowanie programów szkoleń do rzeczywistych potrzeb odbiorców.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy. - Małopolska jako jeden z pierwszych regionów podjęła próbę zdefiniowania standardów usług szkoleniowo-edukacyjnych oraz zbudowania systemu dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na wspieranie rozwoju edukacji przedsiębiorstw - poinformował wiceminister Paweł Orłowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu systemowego Podmiotowe finansowanie kształcenia rozpoczął prace nad stworzeniem mechanizmu dystrybucji bonów szkoleniowych oraz zapewnienia możliwości ich wykorzystania wśród wybranych firm szkoleniowych. W przedsięwzięciu udział weźmie 60 przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm, w których przeprowadzono rozpoznanie pod kątem potrzeb szkoleniowych. Otrzymają oni wsparcie finansowe w postaci bonów pokrywających część kosztów szkoleń.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przewiń do góry