Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Szkolenia są najpopularniejszą formą wsparcia dofinansowaną ze środków Programu Kapitał Ludzki. - Osoby bezrobotne, absolwenci, niepełnosprawni, pracownicy firm, osoby planujące rozpoczęcie własnego biznesu oraz te zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych - to tylko niektóre grupy społeczne, które skorzystały ze wsparcia oferowanego z Programu - zaznaczył wiceszef resortu. Z przeprowadzonych badań wynika, że co czwarta osoba po zakończeniu udziału w projekcie szkoleniowym odczuła poprawę swojej sytuacji, 87 proc. uważa je za pomocne, a trzy czwarte pracowników wykorzystuje w pracy wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektów. - Europejski Fundusz Społeczny wpłynął na intensywny rozwój rynku szkoleń w Polsce, stanowiąc zachętę dla firm do inwestowania w kwalifikacje swoich pracowników, a osobom bezrobotnym dając szansę na znalezienie zatrudnienia i poprawę ich statusu - podkreślił wiceminister Paweł Orłowski.

Kluczowym elementem wspierającym poprawę jakości szkoleń będzie stworzenie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych. - Rozwiązanie to powinno zostać ściśle zintegrowane z planowanymi kierunkami interwencji w nowym okresie programowania oraz z zachodzącymi na rynku pracy zmianami - zaznaczył wiceminister. Baza usług rozwojowych będzie jednym z elementów Portalu HR, czyli obecnie funkcjonującej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl . - Zgromadzenie w jednym miejscu podmiotów świadczących powyższe usługi ułatwi ich zamawianie, wpłynie na skuteczność oceny przez uczestników szkoleń ich jakości - powiedział Orłowski. Podkreślił jednocześnie, że głównym założeniem całego systemu będzie nastawienie na rezultaty, tj. lepsze dostosowanie programów szkoleń do rzeczywistych potrzeb odbiorców.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy. - Małopolska jako jeden z pierwszych regionów podjęła próbę zdefiniowania standardów usług szkoleniowo-edukacyjnych oraz zbudowania systemu dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na wspieranie rozwoju edukacji przedsiębiorstw - poinformował wiceminister Paweł Orłowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu systemowego Podmiotowe finansowanie kształcenia rozpoczął prace nad stworzeniem mechanizmu dystrybucji bonów szkoleniowych oraz zapewnienia możliwości ich wykorzystania wśród wybranych firm szkoleniowych. W przedsięwzięciu udział weźmie 60 przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm, w których przeprowadzono rozpoznanie pod kątem potrzeb szkoleniowych. Otrzymają oni wsparcie finansowe w postaci bonów pokrywających część kosztów szkoleń.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png