Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Zeznanie roczne PIT-28 za 2012 r. podatnik musi złożyć do 31 stycznia 2013 r. W tym samym terminie wpłaca ryczałt należny za ostatni miesiąc, tj. za grudzień lub kwartał, czyli za IV kwartał, w zależności od tego czy podatnik wpłaca ryczałt miesięcznie czy kwartalnie. Ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał nie jest wpłacany do 20. dnia następnego miesiąca, tylko w terminie złożenia zeznania. Warto pamiętać o tych odmiennych terminach szczególnie wtedy, gdy podatnik osiąga przychody z wielu różnych źródeł, które rozlicza głównie w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia. W PIT-28 wykazuje jako wpłacony tylko ryczałt za miesiące od stycznia do listopada albo za pierwsze trzy kwartały roku.

Przychód z firmy i z najmu w jednym druku

W przypadku osiągania przychodów z dwóch źródeł podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli zarówno z działalności gospodarczej, jak i najmu, oba należy rozliczyć w jednym zeznaniu na formularzu PIT-28. Poszczególne rodzaje przychodów ujmuje się w odrębnych rubrykach ze względu na różne źródła przychodów i ze względu na różne stawki ryczałtu. Wszystkie następnie są sumowane i od całości należy dokonać przysługujących odliczeń od przychodów (np. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, straty), a następnie od ryczałtu (np. zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości limitu stanowiącego 7,75% podstawy wymiaru składek).

Zeznanie za czas zawieszenia

W okresie zawieszenia działalności podatnik ma prawo osiągać przychody m.in. ze sprzedaży składników majątku, takich jak: środki trwałe, wyposażenie. Wówczas należy pamiętać o tym, że ryczałt należny od sprzedaży tego rodzaju przedmiotów wykazuje się i płaci dopiero w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli w PIT-28, chyba że wcześniej, w trakcie roku podatkowego, nastąpi wznowienie działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia tego zeznania, nawet jeśli nie uzyskał on przychodów z działalności.

Źródło: elettery.pl

Przewiń do góry