Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Zeznanie roczne PIT-28 za 2012 r. podatnik musi złożyć do 31 stycznia 2013 r. W tym samym terminie wpłaca ryczałt należny za ostatni miesiąc, tj. za grudzień lub kwartał, czyli za IV kwartał, w zależności od tego czy podatnik wpłaca ryczałt miesięcznie czy kwartalnie. Ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał nie jest wpłacany do 20. dnia następnego miesiąca, tylko w terminie złożenia zeznania. Warto pamiętać o tych odmiennych terminach szczególnie wtedy, gdy podatnik osiąga przychody z wielu różnych źródeł, które rozlicza głównie w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia. W PIT-28 wykazuje jako wpłacony tylko ryczałt za miesiące od stycznia do listopada albo za pierwsze trzy kwartały roku.

Przychód z firmy i z najmu w jednym druku

W przypadku osiągania przychodów z dwóch źródeł podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli zarówno z działalności gospodarczej, jak i najmu, oba należy rozliczyć w jednym zeznaniu na formularzu PIT-28. Poszczególne rodzaje przychodów ujmuje się w odrębnych rubrykach ze względu na różne źródła przychodów i ze względu na różne stawki ryczałtu. Wszystkie następnie są sumowane i od całości należy dokonać przysługujących odliczeń od przychodów (np. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, straty), a następnie od ryczałtu (np. zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości limitu stanowiącego 7,75% podstawy wymiaru składek).

Zeznanie za czas zawieszenia

W okresie zawieszenia działalności podatnik ma prawo osiągać przychody m.in. ze sprzedaży składników majątku, takich jak: środki trwałe, wyposażenie. Wówczas należy pamiętać o tym, że ryczałt należny od sprzedaży tego rodzaju przedmiotów wykazuje się i płaci dopiero w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli w PIT-28, chyba że wcześniej, w trakcie roku podatkowego, nastąpi wznowienie działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia tego zeznania, nawet jeśli nie uzyskał on przychodów z działalności.

Źródło: elettery.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png