Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przesłania przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji,
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15-16.15 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,

z dopiskiem "konkurs w ramach Poddziałania 6.5.2 POIG"


Maksymalny poziom dofinansowania projektów przekazywany beneficjentowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.


Przewidziana alokacja środków wynosi:

6 000 000 zł - dla branży stolarki okiennej i drzwiowej;
4 700 000 zł - dla branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej;
4 900 000 zł - dla branży specjalności żywnościowych;
11 500 000 - dla branży kosmetycznej;
5 800 000 zł - dla branży jubilersko-bursztynniczej.

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png