Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przesłania przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji,
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15-16.15 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,

z dopiskiem "konkurs w ramach Poddziałania 6.5.2 POIG"


Maksymalny poziom dofinansowania projektów przekazywany beneficjentowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.


Przewidziana alokacja środków wynosi:

6 000 000 zł - dla branży stolarki okiennej i drzwiowej;
4 700 000 zł - dla branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej;
4 900 000 zł - dla branży specjalności żywnościowych;
11 500 000 - dla branży kosmetycznej;
5 800 000 zł - dla branży jubilersko-bursztynniczej.

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry