Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nasze analizy i badania potwierdzają istnienie obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych, które rozwijają się wolniej lub też nie rozwijają się wcale - podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.
W ramach działań rewitalizacyjnych powinno się brać pod uwagę m. in. wsparcie jakości nauczania, eliminacja patologii społecznych, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury, modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Celem polityki regionalnej, zgodnej z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, jest wspieranie miast w działaniach na rzecz rozwoju ich terenów (w tym obszarów poprzemysłowych i innych terenów zdegradowanych) poprzez przywracanie lub nadawanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych,


- Działania polityki regionalnej w tym obszarze będą prowadzone na podstawie lokalnych programów rewitalizacji. W ich realizacji powinni uczestniczyć, poza władzami regionalnymi i lokalnymi, w jak największym stopniu również partnerzy gospodarczy i społeczni. Identyfikacja terenów wymagających interwencji odbywać się będzie na poziomie regionalnym - powiedziała minister rozwoju regionalnego podczas zorganizowanej przez Dziennik Zachodni konferencji „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości”.

Źródło: MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png