Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Nasze analizy i badania potwierdzają istnienie obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych, które rozwijają się wolniej lub też nie rozwijają się wcale - podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.
W ramach działań rewitalizacyjnych powinno się brać pod uwagę m. in. wsparcie jakości nauczania, eliminacja patologii społecznych, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury, modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Celem polityki regionalnej, zgodnej z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, jest wspieranie miast w działaniach na rzecz rozwoju ich terenów (w tym obszarów poprzemysłowych i innych terenów zdegradowanych) poprzez przywracanie lub nadawanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych,


- Działania polityki regionalnej w tym obszarze będą prowadzone na podstawie lokalnych programów rewitalizacji. W ich realizacji powinni uczestniczyć, poza władzami regionalnymi i lokalnymi, w jak największym stopniu również partnerzy gospodarczy i społeczni. Identyfikacja terenów wymagających interwencji odbywać się będzie na poziomie regionalnym - powiedziała minister rozwoju regionalnego podczas zorganizowanej przez Dziennik Zachodni konferencji „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości”.

Źródło: MRR

Przewiń do góry