Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Wbrew pozorom są jeszcze pieniądze dla przedsiębiorców. W roku 2013, choć kończy się obecny okres budżetowania, do wzięcia będzie jeszcze około 3 mld zł.
Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami konkursowymi w siedmiu programach regionalnych (dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego) planowanych jest 17 naborów.

Poza tym fundusze dostępne będą także w kilku bardzo popularnych działaniach Programu Innowacyjna Gospodarka. Będzie można je pozyskać m.in. na:

  • wysoko innowacyjne inwestycje (niezwykle popularne działanie 4.4. w Programie Innowacyjna Gospodarka),
  • ochronę własności intelektualnej,
  • elektroniczne usługi,
  • e-współpracę firm,
  • komercjalizację badań naukowych,
  • tworzenie klastrów,
  • rozwój instytucji otoczenia biznesu,
  • promocję i rozwój markowych produktów.

W 2013 roku zbiegną się w czasie dwa procesy. Po pierwsze, chcemy podpisać umowy o dofinansowanie na pozostałe dostępne środki. Po drugie, już teraz intensywnie pracujemy nad nowymi programami operacyjnymi. W Programie Innowacyjna Gospodarka i programach regionalnych przewidujemy blisko 30 konkursów skierowanych do przedsiębiorstw. Do wzięcia będzie około 3 mld zł – poinformowała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas konferencji „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla zielonej wyspy, która zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Banków Polskich.

Ponadto funkcjonować będzie obecne już wsparcie zwrotne w programach regionalnych, m.in. w formie pożyczek i poręczeń.
Polskim przedsiębiorcom nieźle idzie korzystanie z tych środków, skorzystało z nich już prawie 17 tysięcy podmiotów.

Co do nowego okresu finansowania wiadomo już, że Program Innowacyjna Gospodarka zostanie zastąpiony przez Program Inteligentny Rozwój. – Będziemy inwestować pieniądze unijne przede wszystkim w badania i rozwój oraz innowacje, ale z naciskiem na ich komercjalizację. Na poziomie krajowym wsparcie dostępne będzie dla obarczonych wysokim ryzykiem projektów o zasięgu ponadregionalnym. W regionach szerzej będą stosowane instrumenty zwrotne, z których finansowane będą m.in. inwestycje przedsiębiorstw. – zapowiedziała pani wiceminister.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png