Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Komisja po raz pierwszy ogłasza takie zaproszenie w odniesieniu do swojego programu badań naukowych. Grupy doradcze zapewnią terminowe, wysokiej jakości doradztwo dotyczące przygotowywania zaproszeń do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”. Zajmą się kwestiami będącymi przedmiotem największego zainteresowania obywateli Europy, takimi jak zmiana klimatu, obniżenie kosztów energii odnawialnej, zapewnienie bezpieczeństwa żywności czy sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństw. Grupy będą zachęcać do dialogu między władzami publicznymi wszystkich szczebli, społeczeństwem obywatelskim i sektorem biznesu z wszystkich państw członkowskich UE oraz wpływać na kierunek finansowania badań naukowych i innowacji w UE od chwili obecnej do 2020 r.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona ekspertów, którzy pomogą nam zrealizować innowacyjne pomysły, zapewnić trwały wzrost i tworzyć miejsca pracy. Przejrzyste i kompleksowe zaproszenie do programu „Horyzont 2020” to sygnał, że chcemy nawiązać kontakt z całą europejską społecznością badań naukowych i innowacji. W szczególności chciałabym zachęcić do udziału kobiety i osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę fachową, ale dotychczas nie angażowały się w ten sposób”.

Doradcze grupy ekspertów rozpoczną pracę wiosną tego roku, aby zapewnić doradztwo w odpowiednim czasie przed pierwszymi zaproszeniami w ramach programu „Horyzont 2020”, które mają zostać opublikowane przed końcem 2013 r. Osoby i podmioty, które chciałyby zostać wzięte pod uwagę podczas określania składu pierwszych grup doradczych, muszą zarejestrować się do dnia 6 marca 2013 r. do godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania pozostanie otwarte przez cały czas trwania programu „Horyzont 2020”, aby umożliwić odnowienie składu grup na koniec kadencji.

Osoby fizyczne mogą zgłaszać zainteresowanie, działając we własnym imieniu, jako przedstawiciele grup interesów zbiorowych lub jako przedstawiciele organizacji. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru, w tym profil ekspertów, zawiera zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.
Pełny tekst zaproszenia i wskazówki dotyczące rejestracji można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry