Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Do uczestnictwa w grupie zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, zaangażowanych w opracowywanie programu. - Cieszę się, że spotykamy się w tak szerokim gronie. Pozwoli nam to kompleksowo przygotować przyszły program operacyjny - podkreślił wiceszef resortu. W pracach udział wezmą reprezentanci ministerstw oraz urzędów marszałkowskich. - Samorządy wojewódzkie będą odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu Europejskim Funduszem Społecznym na poziomie regionalnym. Będą miały również wpływ na kształt programu realizowanego na poziomie kraju - zaznaczył wiceminister Paweł Orłowski. Wśród uczestników znaleźli się także reprezentanci Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz partnerzy społeczni.

- Dzisiejsze spotkanie ma na celu wyjaśnienie uwarunkowań wynikających z krajowych i europejskich dokumentów strategicznych oraz Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. To one tworzą ramy przyszłego systemu wdrażania. Pozwalają też identyfikować wyzwania, jakie wiążą się z opracowaniem i wdrożeniem programów - poinformował wiceminister Orłowski. Rozmowy dotyczyły w szczególności dwóch kwestii. Po pierwsze, wypracowania przez zainteresowane ministerstwa wizji reform w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji i administracji publicznej, w tym określenia efektów tych działań na kolejne 7 lat. Po drugie, określenia wsparcia przyszłego programu. - Musimy jednoznacznie wskazać kierunek, w którym chcemy podążać oraz cel, jaki chcemy osiągnąć - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego.

Źródło: mrr.gov.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png