Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Uprzejmie informujemy, iż 29 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3248/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Powiat Kluczborksi złożył projekt o dofinansowanie na rozbudowę Inkubatora pod nazwą "Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim - etap II budynek przy ul. Moniuszki 11"

Wartość projektu 2 999 923,12 zł.

Więcej informacji

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png