Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Konkurs adresowany jest do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, działających na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny, organizacyjny i techniczny do świadczenia usług doradczych ogólnych i szkoleniowych, o którym mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 656).

Podmioty niezarejestrowane w KSU, a zainteresowane udziałem w konkursie informujemy, że rejestracja podmiotów w Krajowym Systemie Usług prowadzona jest w trybie ciągłym i jest bezpłatna. Szczegóły dotyczące warunków rejestracji w KSU znajdują się na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/o_nas/rejestracja_w_ksu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do rejestracji w KSU i udziału w planowanym konkursie.

Standard testowanej usługi pilotażowej dostępny jest na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/o_nas/standard_ochrona_srodowiska.pdf

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png