Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Program ten zwiększy już dostępny budżet ponad 1,3 mld PLN na projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w 2013 r. W 2013 r. przedsiębiorcy, zarówno mali i średni, jak i duże przedsiębiorstwa, mogą liczyć na szeroki wachlarz możliwości dofinansowania projektów badawczo – rozwojowych, w tym zawierających komponenty inwestycyjne. Zarządza nimi NCBiR, ale część z programów realizuje z organizacjami branżowymi lub np. z NFOŚiGW (Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Budżet dostępny na projekty badawczo – rozwojowe w 2013 r. przekracza już w tej chwili kwotę 1,3 mld PLN, a na pewno będzie większy (szczegóły w tabeli poniżej). „Jest to pozytywne zaskoczenie dla przedsiębiorców, szczególnie biorąc pod uwagę, że przecież fundusze europejskie przewidziane na okres 2007-2013 już się właściwie skończyły. Mamy w tej chwili w Polsce do czynienia z rozkwitem programów finansowanych bezpośrednio z budżetu krajowego. Są one niezależne od znanych nam Programów Operacyjnych – mówi Beata Tylman, Dyrektor w Zespole Pomocy Publicznej w firmie PwC. – Przepisy ogólne otrzymywania i rozliczania tych środków są analogiczne do funduszy europejskich, jednak zasady szczegółowe tj. kryteria wyboru lub wzory dokumentów są inne. To nowa wiedza, którą przedsiębiorcy powinni przyswoić.”

Harmonogram oraz budżety w programach dla przedsiębiorców w 2013 r.

Program

Komponent R&D
PLN

Komponent inwestycyjny/demonstracyjny/
pilotażowy
PLN

Planowany termin konkursu

GEKON

120 000 000

160 000 000

1- 14 marca

STRATEGMED

360 000 000

 

do 20 lutego

INNOLOT

250 000 000

 

20 marca – 20 maja

INNOTECH

130 000 000

 

kwiecień

BLUEGAS

250 000 000

wrzesień

LIFE+

 

Ok. 84 000 000

14 lutego
Składanie wniosków II-III kwartał

1 110 000 000

244 000 000

 

Oczekujące:
- INNOMED
- Projekty demonstracyjne - nowy program NCBiR

   

Dostępne programy mają różną specyfikę; niektóre jak Innotech są otwarte dla wszystkich branż, inne jak Innomed i Strategmed są skierowane tylko na rozwiązania innowacyjne w medycynie. Jedne są ukierunkowane wyłącznie na fazę B+R, podczas gdy inne, jak np. otwarty właśnie GEKON, przewidują także komponent na wdrożenie wyników prac B+R lub też BlueGas, w którym przewidziano finansowanie rozwiązań z obszaru gazu łupkowego podlegających walidacji w skali pilotażowej.

Nowością będzie program, który Rada NCBiR właśnie zaopiniowała pozytywnie, i który będzie połączeniem pomiędzy programami B+R i inwestycyjnymi. Dotacje będą przeznaczone na przedsięwzięcia w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu, obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Wstępnie zakłada się, iż program nie będzie ograniczony do jednego sektora. Szczegóły powinny być znane w ciągu 2-3 tygodni.

„Planowany program jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców – komentuje Beata Tylman, Dyrektor w PwC. – Wielu przedsiębiorców po realizacji prac badawczych nie jest jeszcze gotowych do uruchomienia wdrożenia komercyjnego. Dotyczy to szczególnie bardzo innowacyjnych technologii. Niezbędna jest faza pilotażowa czy demonstracyjna, aby sprawdzić na żywym organizmie, na ile uzasadnione jest wdrożenie projektu.”

Źródło: informacja prasowa PwC

Przewiń do góry