Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Polsce do modyfikacji oferty dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Część banków i spółek leasingowych wzbogaciła ofertę finansowania dla firm o produkty kredytowe i leasingowe dedykowane projektom energooszczędnym.

Jednym z przykładów jest współpraca zawiązana pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) a kilkoma bankami oraz firmami leasingowymi w zakresie wspierania projektów energooszczędnych. Instytucje te zaoferowały polskim przedsiębiorcom możliwość finansowania inwestycji obniżających poziom zużycia energii. W tym celu powstał wart 150 mln euro Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej PolSEFF, który umożliwia polskim przedsiębiorcom uzyskanie kredytu bądź leasingu na projekty energooszczędne. Dodatkowo w ramach programu każdy projekt spełniający jego warunki kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w wysokości do 15 proc. wartości udzielonego finansowania, zaś przedsiębiorcy mają dodatkowo możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa technicznego lub audytów energetycznych.

Rewolucyjne rozwiązanie – lista LEME

Unikalnym rozwiązaniem zaproponowanym rynkowi w ramach programu PolSEFF jest Lista Energooszczędnych Materiałów i Urządzeń (ang. LEME), na której znajduje się obecnie ponad 5 tysięcy produktów zakwalifikowanych jako energooszczędne. Nabycie przez firmę materiałów i urządzeń z listy LEME, finansowanych w ramach środków z EBOR, kwalifikuje przedsiębiorstwo do otrzymania 10 proc. dotacji. Otrzymanie przez firmę dofinansowania nie wiąże się z żadnymi skomplikowanymi procedurami. Wystarczy, że przedsiębiorca wydrukuje z dedykowanej strony internetowej certyfikat dla konkretnego produktu i sfinansuje jego nabycie kredytem bądź leasingiem udzielanym przez jedną z instytucji finansowych w ramach funduszy z EBOR. LEME jest dodatkowo w pełni otwarte dla nowych, dotychczas niezgłoszonych produktów. Umożliwia to bezpłatną rejestrację kolejnych produktów przez ich dostawców lub producentów, którzy również korzystają na tym rozwiązaniu. Po zakwalifikowaniu ich na LEME, mogą je de facto sprzedawać z 10 proc. dyskontem. Powyższe sprawia, że od początku programu lista nieprzerwanie wydłuża się o kolejne typy materiałów i urządzeń. Przybywa ich w tempie kilkuset na miesiąc.

LEME zawiera szeroki zakres kategorii technologii, które mają zastosowanie w wielu branżach. Lista obejmuje takie typy produktów jak izolacje termiczne, stolarka okienna i drzwiowa, ogrzewanie, kogeneracja i trigeneracja, energooszczędne systemy oświetleniowe, układy grzewcze, wentylacje i klimatyzacje, kolektory słoneczne, a także liczne technologie procesowe, jak na przykład wtryskarki, agregaty chłodnicze, sprężarki i wózki widłowe oraz wiele innych rodzajów technologii mających zastosowanie w przedsiębiorstwach.

Audyt energetyczny oraz doradztwo techniczne

Oprócz zachęty w postaci dofinansowania, istotna dla firm jest również pomoc ekspertów z dziedziny energooszczędności oraz dostęp do bezpłatnych audytów energetycznych. W ramach doradztwa technicznego dostarczanego przez zespół inżynierów PolSEFF firmy mogą przeprowadzić takie inwestycje, jak wymiana obecnego parku maszynowego na nowy, modernizacja procesów produkcyjnych lub poprawa efektywności energetycznej budynków. W przypadku każdej z tych inwestycji inżynierowie wykonują analizę potwierdzającą skalę redukcji zużywanej energii. W przypadku osiągnięcia minimum 20 proc. oszczędności energii dla projektów związanych z wymianą maszyn lub 30 proc. dla modernizacji budynków projekt może zostać sfinansowany ze środków pochodzących z EBOR, zaś przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poziomie 10 proc. wartości kredytu lub leasingu. Wyższy poziom premii, czyli 15 proc. wartości finansowania, jest przyznawany dla projektów w kogenerację oraz projektów związanych z modernizacją budynków, dla których przewidywane oszczędności energii są na poziomie minimum 40 proc. w stosunku do stanu przed inwestycyjnego. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardzo istotny jest krótki termin realizacji audytów energetycznych, które przeprowadzane są w przeciągu maksymalnie 6 tygodni od daty złożenia stosownego wniosku do PolSEFF. W praktyce dla instytucji finansowej oraz przedsiębiorcy oznacza to szybką decyzję odnośnie kwalifikacji projektu do programu, pełną informację odnośnie poziomu oszczędności energii oraz przewidywanego okresu zwrotu z inwestycji. Powyższe przekłada się na możliwość szybkiego sfinansowania i przeprowadzenia planowanej inwestycji.

Wymiana maszyn budowlanych

Szczególny przypadek stanowią inwestycje w maszyny budowlane, takie jak koparki, ładowarki oraz koparko-ładowarki, których zakup również może być zakwalifikowany do programu. W tym przypadku także konieczna jest wymiana starego (obecnie wykorzystywanego) sprzętu na nowy. Jednak analiza techniczna wykonywana przez inżynierów PolSEFF realizowana jest w oparciu o bardzo prostą metodologie porównawczą, która umożliwia wydanie decyzji dotyczącej energooszczędności w przeciągu kilku dni. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu odpowiedniej standaryzacji modelów oceny, na czym korzystają finalni beneficjenci, czyli przedsiębiorstwa.

Ponieważ inwestycje w nowe budynki są realizowane w dzisiejszych czasach w oparciu o nowe energooszczędne technologie, tego typu projekty można finansować wykorzystując częściowo rozwiązania oferowane przez program PolSEFF i listę LEME. Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, że około 30 – 40 proc. kosztów budowy stanowią produkty zakwalifikowane jako energooszczędne. Z praktycznego punktu widzenia daje to firmie możliwość sfinansowania zakupu energooszczędnych materiałów i urządzeń właśnie w ramach programu PolSEFF, przez co uzyskać można zwrot w wysokości 10 proc. kwoty finansowania. Pozostałą część inwestycji w ramach odrębnej umowy kredytowej firma może sfinansować w oparciu o standardowy kredyt inwestycyjny bądź w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - na preferencyjnych warunkach. Powyższa struktura uwzględniająca korzyści wynikające z programu PolSEFF oraz funduszy z EBI zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie maksimum korzyści przy finansowaniu tego typu projektów.

Poręczenie EFI dla firm

Europejski Bank Inwestycyjny umożliwia przedsiębiorcom rozwój biznesu finansując na preferencyjnych warunkach projekty typu R&D, jak również inwestycje związane z zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu oraz budową i modernizacją nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Finansowanie najczęściej dostarczane jest firmom za pośrednictwem banków komercyjnych, które posiadają z EBI stosowne umowy i dostęp do odpowiednich linii kredytowych. Innym ciekawym instrumentem, który może funkcjonować w połączeniu ze środkami z EBI, jest poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Poręczenie EFI jest dla przedsiębiorcy instrumentem bezpłatnym, dzięki któremu kredyt nim objęty udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Preferencje najczęściej dotyczą obniżonego wkładu własnego, zredukowanych wymogów związanych z zabezpieczeniami oraz niższą marżą kredytową. Natomiast z punktu widzenia instytucji finansowych EFI pokrywa do 50 proc. finalnych strat związanych z udzielonym kredytem. Mamy więc sytuację o charakterze „win-win”: z jednej strony firmy uzyskują łatwiejszy dostęp do finansowania, zwłaszcza jeśli poręczeniem obejmiemy kredyt udzielany ze środków EBI (wówczas korzyści się kumulują), natomiast instytucje finansowe mają częściowo reasekurowane ryzyko kredytowe. Warto podkreślić też, że korzystanie z funduszy EBI, jak i z poręczeń EFI, nie wiąże się dla firm ze skomplikowanymi procedurami, co dodatkowo czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla przedsiębiorców.

Adam Hirny
Menedżer produktu w Zespole ds. Rozwoju Produktów Kredytowych MŚP
BNP Paribas Bank Polska

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry