Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Raport stanowi podsumowanie stanu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 2012 r., w 16 województwach - zarówno w zakresie postępu rzeczowego, jak i finansowego. Opisano również wykorzystanie środków w ramach instrumentów inżynierii finansowej, realizację projektów indywidualnych i projektów dużych, a także projektów niwelujących skutki powodzi z 2010 r.

Pobierz plik:

Raport z postępu wdrażania RPO 2007-2013 za 2012 r. (6,64 MB)

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png