Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi, oraz zagadnień dotyczących wdrażania projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje odnośnie zamówienia wraz ze stosowną dokumentacją mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png