Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Konkurs skierowany jest do:

  • Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
  • państwowych instytucji kultury;
  • samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • instytucji gospodarki budżetowej;
  • komend powiatowych i miejskich państwowej straży pożarnej.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi 31,4 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 1 mln zł. (w przypadku projektów grupowych – powyżej 2 mln zł)

Wnioski można składać w dniach od 16 kwietnia 2013 roku do 7 maja 2013 roku, do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje na temat II konkursu GIS cz. 5 PAN PIK

Źródło: NFOŚiGW

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png