Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Mikrofirmy ożywiają gminy.

– Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich mikroprzedsiębiorcy z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i niewielkich gmin miejskich mają możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów i realizację robót budowlanych, a także na zakup środków transportu. Dotacja z PROW może być przeznaczona na inwestycje związane zarówno z tworzeniem, jak i rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej – mówi Jakub Trzaska z AT GROUP S.A., firmy, która od wielu lat zajmuje się doradztwem i pozyskiwaniem środków unijnych.

A jak wygląda to w praktyce? O dotację może się starać każdy mikroprzedsiębiorca, którego firma ma siedzibę lub oddział na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (do 20 tys. mieszkańców) lub miejskiej (do 5 tys. mieszkańców). Co ważne, wcale nie trzeba być rolnikiem, by otrzymać pieniądze z puli przeznaczonej na aktywizację przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach wiejskich. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, które podejmują lub prowadzą działalność gospodarczą, zatrudniającą mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.

– Nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się od 15 do 26 kwietnia 2013 roku i zostanie przeprowadzony w 15 województwach, poza Wielkopolską – mówi Jakub Trzaska z AT GROUP S.A.

Pieniądze z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą posłużyć przedsiębiorcom m.in. na zakup wyposażenia, niezbędnych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania służącego prowadzonej działalności. Oprócz tego, środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na sfinansowanie budowy i remontu budynków, w których prowadzona jest działalność, zagospodarowanie terenu lub zakup środków transportu.

Dotacja z PROW na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjenci programu mogą liczyć na pomoc w wysokości nawet 300 tys. zł (o ile ich ekonomiczny plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy).

Dobre wieści dla rolników

W lutym weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 roku w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie zwiększyło budżet przeznaczony na modernizację gospodarstw rolnych. To dobra wiadomość zwłaszcza dla rolników, którzy w najbliższych miesiącach planują inwestycje.

Cieszyć się mogą zwłaszcza właściciele gospodarstw rolnych z ośmiu województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jak zapowiedziała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach: 27 marca – 23 kwietnia 2013 roku rolnicy będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych w ramach PROW.
Trzeci nabór wniosków z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” z PROW 2007 - 2013 odbędzie się od 29 kwietnia do 24 maja 2013 roku.
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że dotychczas w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zagospodarowano ok. 86% z dostępnego budżetu, który wynosi ponad 70 mld zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach czterech osi priorytetowych: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, leader. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.

Więcej informacji udzielą Państwu:

Jakub Trzaska
AT GROUP S.A.
jakub.trzaska@atgroupsa.pl
tel. 793 502 602

Małgorzata Węgiel-Wnuk
Specjalista ds. Public Relations
Grupa PRC Sp. z o.o.
malgorzata.wegiel@prc.pl
tel. 664 979 338

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry