Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Przede wszystkim należy rozważyć konkursy związane z wprowadzaniem technologii proekologicznych i dostosowywaniem przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Można je znaleźć w regionalnych programach operacyjnych, np. w województwie mazowieckim jest to działanie 1.8 „Wsparcie w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”. Celem tego działania jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń z różnych komponentów środowiskowych, poprzez adaptację przedsiębiorstw do wymogów BAT. Konkurs był organizowany w ramach naboru ciągłego, czyli wnioski były przyjmowane do wyczerpania budżetu lub osiągnięcia określonego pułapu. Od otwarcia do zamknięcia ostatniego konkursu minął prawie rok. W tym czasie wpłynęło tylko 51 wniosków. Dla porównania: w konkursie w ramach działania 1.5 (ten sam regionalny program na Mazowszu) w 2010 roku, trwającym niecały miesiąc, złożono aż 657 wniosków.

Inwestycje ekologiczne w firmie

No tak, ale każdy przedsiębiorca może stwierdzić, że przedstawione powyżej informacje nie mają dla niego znaczenia, bo przecież jego inwestycja jest związana np. z dywersyfikacją produkcji, a nie z ekologią. Warto się jednak przez chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytania: Czy eksploatacja nowej linii technologicznej będzie wiązała się z oszczędnością energii elektrycznej w porównaniu do starego procesu? Czy nowy proces będzie generował mniej zanieczyszczeń i odpadów? Czy może bardziej efektywnie zostanie wykorzystany materiał do procesu? Często dokładniejsza weryfikacja ujawnia, że planowana do wdrożenia technologia jest bardziej proekologiczna niż innowacyjna.

Co jest zatem przyczyną tak małej popularności proekologicznych konkursów? Najczęściej jest to niestety nieznajomość zasad obowiązujących w danym działaniu i to zarówno przez firmy doradcze, jak i przez samych przedsiębiorców, którzy kurczowo trzymają się najbardziej znanych konkursów. I dlatego warto przy weryfikacji źródeł finansowania spojrzeć w sposób bardziej otwarty i szerszy na dostępne możliwości.

Arkadiusz Sylpaczuk
Wojciech Stelmaszak

ADM Group

Cały artykuł jest dostępny w Niezbędniku beneficjenta, który nieodpłatnie można pobrać tutaj

Partnerem merytorycznym publikacji jest firma ADM Group

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry