Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze spośród zgłoszonych firm 67 przedsiębiorstw borykających się ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Każda z firm musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Wybrane firmy otrzymają fachową pomoc: kompleksową analizę sytuacji firmy, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, wdrożonych następnie w przedsiębiorstwie.

„Program wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w gorszej sytuacji rynkowej” – podkreśla Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obecnie ze wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania korzystają 143 firmy, które zgłosiły się do usługi w trakcie trzech naborów, prowadzonych od października 2011 roku.

W 17-tu firmach zakończono zaplanowane wdrożenia, w kolejnych 40 opracowane przez ekspertów plany rozwoju zostały zaakceptowane i trwają prace wdrożeniowe. Dotychczas ze szkoleń w ramach wdrożenia planu rozwoju skorzystało 495 pracowników. Przeważająca część tematów przeprowadzonych szkoleń dotyczy zagadnień związanych ze strategią firmy oraz marketingu i sprzedaży. Ponadto, zarówno kadrę zarządzającą, jak i pracowników objęto doradztwem. Programy doradztwa dotyczą najczęściej strategii rozwoju, marketingu, sprzedaży, zasobów ludzkich, finansów, rachunkowości i controlingu.

Firmy biorące udział w programie zlokalizowane są na terenie całej Polski. Najwięcej podmiotów posiada swoje siedziby w regionach o największej liczbie mieszkańców – województwie mazowieckim, wielkopolskim, śląskim oraz łódzkim. Są wśród nich 54 przedsiębiorstwa duże, 63 przedsiębiorstwa średnie, 18 małych oraz 8 mikroprzedsiębiorstw. Połowa firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co czwarta jest spółką akcyjną, w dalszej kolejności są spółki jawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Spośród 143 firm, które korzystają obecnie ze wsparcia Instrumentu Szybkiego Reagowania najwięcej zajmuje się handlem hurtowym lub detalicznym, następny obszar to usługi budowlane oraz produkcja wyrobów dla budownictwa, produkcja wyrobów mięsnych, artykułów spożywczych, mebli. Kolejne powtarzające się obszary działalności uczestników usługi ISR to energetyka cieplna, hotele, usługi podatkowe lub finansowe, a także praktyka lekarska. Wykaz tych obszarów potwierdza efekty spowolnienia gospodarczego, odczuwane np. w branży budowlanej oraz zmiany w modelu konsumpcji społeczeństwa, które ogranicza codziennie potrzeby - zakupy zarówno artykułów codziennego użytku, jak i przemysłowych, a także korzystanie z usług.

W trzecim, dotychczas największym naborze przewidziano dodatkowe preferencje dla firm zlokalizowanych w województwach o największym zagrożeniu bezrobociem lub deklarujących działalność w obszarach, które na podstawie raportu z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością wymagały szczególnego wsparcia. Na 86 firm wyłonionych w trakcie rekrutacji do wsparcia, 44 podmioty skorzystały z preferencyjnych punktów w procesie aplikacyjnym.

W ostatnim, właśnie zakończonym naborze, również ponad połowa firm wstępnie wybranych 67 podmiotów – tj. 35 przedsiębiorstwa - otrzymało preferencyjne punkty w ocenie aplikacyjnej.

Instrument Szybkiego Reagowania jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry