Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

W tym roku przedsiębiorcy będą mieli jeszcze dwie okazje na zdobycie dotacji na wdrożenie elektronicznej wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi. Pierwszy konkurs rozpocznie się już 17 kwietnia i potrwa do końca tego miesiąca. Następna i zarazem ostatnia szansa na skorzystanie z Działania 8.2 POIG pojawi się w czerwcu. Jak dotąd nie rozdysponowano znacznej części środków przeznaczonych na elektroniczną komunikację. Czasu na rozdzielenie dotacji jest coraz mniej, więc Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) stara się zachęcić firmy do ubiegania się o dofinansowanie wprowadzając wiele ułatwień.

Większa stawka, więcej możliwości

Jedną z największych i najbardziej korzystnych zmian wprowadzonych w Działaniu 8.2 POIG jest umożliwienie pozyskania dotacji jako pomoc de minimis. Dzięki temu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na poziomie 70% kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (jednak do wysokości dotacji w równowartości 200 tyś. euro). – To bardzo dobre udogodnienie dla przedsiębiorców. Większość projektów z Działania 8.2 opiewała na dużo niższe kwoty niż maksymalna wartość dotacji, tj. 2 mln złotych. Przeniesienie części dotacji na formę pomocy de minimis pozwoli na przyznanie wyższych kwot dofinansowania, niż by to wynikało z mapy pomocy regionalnej, np. średnia firma z Wielkopolski na system B2B o wartości 500 tys. zł będzie mogła pozyskać nie 50%, lecz 70% dofinansowania – mówi Paulina Puchalska, Doradca ds. finansowania inwestycji w firmie ECDF. Z pozyskanych środków przedsiębiorstwo może sfinansować bardzo kosztowny system dostosowany do potrzeb współpracujących firm. Ważne jest przy tym, aby wdrażane rozwiązanie informatyczne umożliwiało komunikację pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania, często stosowanymi przez firmy, np. ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning) lub CRM (Customer Relationship Management). Ponadto najlepiej, aby miało „otwartą architekturę”, co zapewni nie tylko integrację systemów z partnerami zgłoszonymi w projekcie, ale również z pozostałymi – obecnymi i przyszłymi – kontrahentami.

Łatwiej sieciom

Obok zwiększenia poziomu dofinansowania istotną zmianą jest dopuszczenie możliwości kwalifikowania kosztów, poniesionych m.in. na niezbędne analizy i usługi doradcze przed złożeniem wniosku – Dzięki temu poprawi się jakość dokumentacji aplikacyjnych. Przedsiębiorca będzie mógł zasięgnąć specjalistycznej wiedzy np. firmy zajmującej się przygotowaniem systemu przed ubieganiem się o dotację i lepiej dopracować swój wniosek – podkreśla Paulina Puchalska z ECDF. Jedną z największych modyfikacji przepisów obowiązujących Działanie 8.2 POIG jest umożliwienie ubiegania się o dotację dużym przedsiębiorcom dla potrzeb rozwoju sieci, którą zarządzają.

– Skorzystają na tym sieci franczyzowe, które systemów elektronicznego komunikowania się bardzo potrzebują. Dofinansowania nie będzie mógł otrzymać duży podmiot, lecz będzie on mógł tę pomoc przekazać swoim mniejszym kontrahentom – mówi Paulina Puchalska z ECDF .

MRR już od pewnego czasu stara się pobudzić zainteresowanie przedsiębiorców Działaniem 8.2 POIG. W zeszłym roku umożliwiono wnioskodawcom pozyskanie dotacji na wdrożenie platform internetowych, pozwalających na dokonywanie elektronicznej wymiany danych bez potrzeby integracji systemów. Takie rozwiązanie umożliwia dostęp do odpowiednich zasobów systemu przez przeglądarkę www z dowolnego miejsca, również poza firmą.
Istotnie zmieniono również kryteria wyboru projektów. Usunięto kryteria punktujące długość realizowanej współpracy z partnerami, znajomość systemu informatycznego partnera oraz planowane wdrożenie wystandaryzowanych form elektronicznej wymiany danych (np. w EDI lub XML). Dodano natomiast kryteria, promujące wdrażanie rozwiązań optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji. Punkty można otrzymać również za wdrażanie przez wnioskodawcę rozwiązań, umożliwiających świadczenie przez niego usług na rzecz partnerów w formule SaaS lub automatycznego przetwarzania danych.

Korzyści mniej widoczne, ale konieczne

Dotacje z Działania 8.2 POIG mają na celu udoskonalenie komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi, co wpływa na jakość świadczonych przez nich usług. Dzięki integracji systemów informatycznych mogą bowiem sprawniej wymieniać dane elektronicznie, a to przekłada się na szybsze wykonanie zleceń, oszczędności w czasie, jak również w firmowym budżecie. Automatyczna wymiana informacji pomaga ograniczyć koszty druku i przesyłania dokumentów, np. faktur czy zredukować wydatki na prace biurowe. Ponadto może również ułatwić dostęp do dokumentów dla pracowników, którzy często przebywają poza biurem. Mimo że korzyści płynące z integracji systemów informatycznych mogą być nieco mniej uchwytne niż inwestycji, które bezpośrednio przekładają się na wydajność, polepszenie oferty, czy wzrost przychodów ze sprzedaży to zaawansowane relacje B2B są szansa dla mniejszych firm, które muszą konkurować jakością świadczonych usług. Dotacje z Działania 8.2 POIG pozwalają na szybszą realizację zamówień, co może w wielu branżach stanowić o ich przewadze nad pozostałymi przedsiębiorstwami.

Źródło: informacja prasowa, Dobocom

Przewiń do góry