Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wnioski mogą składać:

  • Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej), organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe), przedsiębiorstwa, partnerstwa ww. instytucji

w zakresie:

- inkubatorów przedsiębiorczości;
- inkubatorów technologicznych;
- parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych;
- centrów technologicznych, centrów transferu technologii;
- centrów zarządzania innowacjami;
- stref biznesu;
- sieci wsparcia przedsiębiorczości.

  • Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej), organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe), przedsiębiorstwa, partnerstwa ww. instytucji.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Inwestycje, które poprawią jakość świadczonych usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, związanych z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu (w tym klastrów oraz branżowych centrów biznesu) na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym sieci wsparcia przedsiębiorczości o zasięgu regionalnym, tj.:

Budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia biznesu;
Zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu;
Zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.

Procent dofinansowania projektu:

I. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

II. Projekty objęte pomocą publiczną:

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:
50 proc. dla dużych przedsiębiorców;
60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - maks. 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: od 80 tys. do 5 mln złotych

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry