Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

Serdecznie zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, działających w następujących branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej, na cykl bezpłatnych szkoleń (pomoc de minimis) organizowanych przez Roedl Outsourcing sp. z o.o. w Opolu.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami prawno-podatkowymi i finansowo-księgowymi w wymiarze praktycznym. Wiedza i kompetencje wyniesione ze szkoleń ułatwią zarówno prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej jak i nawiązywanie lub pogłębianie opłacalnych relacji biznesowych z niemieckimi przedsiębiorstwami.

Proponujemy dwa moduły: prawno-podatkowy oraz finansowo-księgowy, w ramach których uczestnikom przekazana zostanie rzetelna i aktualna wiedza poparta ćwiczeniami i przykładami. Dodatkowo każdy moduł będzie zawierał zajęcia z etyki biznesu oraz języka niemieckiego. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Zajęcia będą się odbywały w co drugi weekend, w terminie od połowy maja do końca września br. z przerwą wakacyjną w sierpniu. Szkolenia poprowadzą doświadczeni eksperci, posiadający wieloletnią praktykę w kontaktach z niemieckimi przedsiębiorcami, w tym: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zwrot części kosztów podróży, a dojeżdżającym nocleg.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu w wybrany sposób:

  • mailem na adres:
  • faksem na numer: +48 22 696 28 01
  • pocztą na adres:  Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
                                 ul. Sienna 73
                                 00-833 Warszawa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest otrzymanie potwierdzenia o zarejestrowaniu uczestnika.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
Joanna Wieczorkowska
Tel.: + 48 22 244 00 24
E-mail:

Projekt pt. „Deutsch-Polonische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca) – podniesienie kompetencji pracowników i pracownic sektora MMŚP z woj. opolskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

www.roedl.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png