Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Serdecznie zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, działających w następujących branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej, na cykl bezpłatnych szkoleń (pomoc de minimis) organizowanych przez Roedl Outsourcing sp. z o.o. w Opolu.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami prawno-podatkowymi i finansowo-księgowymi w wymiarze praktycznym. Wiedza i kompetencje wyniesione ze szkoleń ułatwią zarówno prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej jak i nawiązywanie lub pogłębianie opłacalnych relacji biznesowych z niemieckimi przedsiębiorstwami.

Proponujemy dwa moduły: prawno-podatkowy oraz finansowo-księgowy, w ramach których uczestnikom przekazana zostanie rzetelna i aktualna wiedza poparta ćwiczeniami i przykładami. Dodatkowo każdy moduł będzie zawierał zajęcia z etyki biznesu oraz języka niemieckiego. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Zajęcia będą się odbywały w co drugi weekend, w terminie od połowy maja do końca września br. z przerwą wakacyjną w sierpniu. Szkolenia poprowadzą doświadczeni eksperci, posiadający wieloletnią praktykę w kontaktach z niemieckimi przedsiębiorcami, w tym: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zwrot części kosztów podróży, a dojeżdżającym nocleg.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu w wybrany sposób:

  • mailem na adres:
  • faksem na numer: +48 22 696 28 01
  • pocztą na adres:  Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
                                 ul. Sienna 73
                                 00-833 Warszawa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest otrzymanie potwierdzenia o zarejestrowaniu uczestnika.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
Joanna Wieczorkowska
Tel.: + 48 22 244 00 24
E-mail:

Projekt pt. „Deutsch-Polonische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca) – podniesienie kompetencji pracowników i pracownic sektora MMŚP z woj. opolskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

www.roedl.pl

Przewiń do góry