Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dofinansowanie będzie udzielane na tworzenie nowych przedsiębiorstw powstających w oparciu o innowacyjne pomysły, w tym spin off’ów. Chodzi tu głównie o dotacje na badanie rozwiązania innowacyjnego i sprawdzenie jego potencjału rynkowego (analiza rynku, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności), prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym oraz przez dokonywanie inwestycji w nowo powstałą spółkę przez nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w tej spółce.

Budżet Działania wynosi: 174 882 343 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 roku wynosi 100 000 000 PLN.

Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wielkość wsparcia na pokrycie poniższych kosztów nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:

1. identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

a) przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,

b) analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

2. prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym;

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 kwietnia 2013 r.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, tzn. do wyczerpania środków i jednocześnie nie dłużej niż do 31 maja 2013 r. do godziny 16:30.

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png