Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Dofinansowanie będzie udzielane na tworzenie nowych przedsiębiorstw powstających w oparciu o innowacyjne pomysły, w tym spin off’ów. Chodzi tu głównie o dotacje na badanie rozwiązania innowacyjnego i sprawdzenie jego potencjału rynkowego (analiza rynku, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności), prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym oraz przez dokonywanie inwestycji w nowo powstałą spółkę przez nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w tej spółce.

Budżet Działania wynosi: 174 882 343 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 roku wynosi 100 000 000 PLN.

Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wielkość wsparcia na pokrycie poniższych kosztów nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:

1. identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

a) przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,

b) analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

2. prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym;

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 kwietnia 2013 r.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, tzn. do wyczerpania środków i jednocześnie nie dłużej niż do 31 maja 2013 r. do godziny 16:30.

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry