Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W wyniku tego ma nastąpić zmniejszenie emisji CO2.

Program jest wspólną inicjatywą NFOŚiGW oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), która powstała dzięki doświadczeniom Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF, www.PolSEFF.org) realizowanego w latach 2010-2013. EBOiR rozważa udzielenie finansowania w wysokości ok. 200 milionów euro instytucjom finansowym, które przystąpią do programu priorytetowego.

Według głównych założeń program skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MSP. Dofinansowane będzie od 10 do 15 proc. kredytu bankowego, otrzymać będzie można także bonus o wartości 10 tys. złotych za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią. Kredyt będzie można otrzymać na całość kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Powyższe założenia mogą jednak ulec zmianie.

Z treścią programu można zapoznać się tutaj.

Komentarze i opinie można przesyłać na adres: msp_energia@nfosigw.gov.pl

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png