Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

zainteresowaniem, w szczególności ze strony spółdzielni socjalnych. W marcu br. wypłacono pierwszą pożyczkę Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Celem funduszu jest udzielanie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia wzmacniające działalność gospodarczą podmiotów ekonomii społecznej, np.: organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych. W ich działaniu priorytetem jest cel społeczny, a nie ekonomiczny, nie zawsze więc mogą pomnażać swój kapitał korzystając z dostępnych na rynku możliwości finansowania.

Z Programu Kapitał Ludzki dofinansowano pilotażowy projekt, którego zadaniem jest wzmocnienie działalności gospodarczych organizacji pozarządowych czy spółdzielni socjalnych, a także wzrost ich przychodów lub zatrudnienia. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a pośrednikiem finansowym Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. (TISE). Planowane jest przyznanie ponad 250 pożyczek, a dla 200 podmiotów świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa.

Środki finansowe rozdzielane będą w podziale na 5 makroregionów:

I. Makroregion 1: kujawsko – pomorskie, łódzkie, mazowieckie;
II. Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie;
III. Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie;
IV. Makroregion 4: pomorskie, warmińsko – mazurskie, zachodnio – pomorskie;
V. Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie;

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. stara się bezpośrednio dotrzeć do podmiotów ekonomii społecznej. W tym celu współpracuje z wieloma partnerami, takimi jak: Fundacja Fundusz Współpracy, Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Fundacja Akademia Obywatelska, Lubuskie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

W marcu br. wypłacona została pierwsza pożyczka w kwocie 100 tysięcy złotych, na okres 60 miesięcy. Pierwszym pożyczkobiorcą jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Link prowadzi do serwisu zewnętrznego To organizacja pozarządowa, która od 20 lat wspiera osoby niepełnosprawne, szczególnie w zakresie wprowadzania ich na rynek pracy. Obok podstawowej działalności statutowej prowadzi też działalność gospodarczą, którą będzie mogła dalej rozwijać dzięki pozyskanej pożyczce. Fundacja planuje rozbudowywać usługi świadczone odpłatnie, zwłaszcza na rzecz pracodawców m.in. w zakresie rekrutacji, szkoleń, audytu stanowisk pracy. Natomiast wypracowany zysk przeznaczy na cele pożytku publicznego. Fundacja zamierza także skorzystać z oferowanej usługi doradztwa.

Zainteresowanie funduszem jest duże. TISE szacuje, że już w maju kwota pożyczek powinna przekroczyć milion złotych.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Źródło: MRR

Przewiń do góry