Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

„wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
„technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
„wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”
„technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej:

przedsiębiorstwa
instytuty naukowo-badawcze
uczelnie
zakłady doświadczalne
indywidualni wynalazcy

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W każdej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych.
Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu wdrożonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą.

Zgłoszenia do Konkursu wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do 24 maja 2013 roku, do godz. 16.30, na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry